Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000140/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000140/2016 (B8-1813/2016)

Συζήτηση :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 20k
14 Νοεμβρίου 2016
O-000140/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000140/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ramón Luis Valcárcel Siso

 Θέμα: Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 24 Αυγούστου 2016, ένας καταστροφικός σεισμός έπληξε την Κεντρική Ιταλία, ενώ τρεις άλλοι μεγάλοι σεισμοί, μέσα σε μία αλληλουχία σεισμικών δονήσεων, έπληξαν τις κεντρικές περιφέρειες της Ιταλίας αντιστοίχως, στις 26 Οκτωβρίου με μέγεθος 5.5 και 6.1, και στις 30 Οκτωβρίου με μέγεθος 6.5. Άνω των 400 ατόμων φέρεται ότι τραυματίστηκαν και 290 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους σεισμούς αυτούς ενώ είναι πιθανό να υπάρξει φαινόμενο του «ντόμινο» με αποτέλεσμα να πρέπει να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους 100.000 κάτοικοι.

Στις περιοχές που επλήγησαν σημειώθηκε εδαφική παραμόρφωση η οποία εκτείνεται σε έκταση περίπου 130 τετραγωνικών χιλιομέτρων με μέγιστη μετατόπιση τουλάχιστον 70 εκατοστών. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι σεισμοί έχουν καταστρέψει πόλεις, έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, έχουν γκρεμίσει μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν βλάψει σοβαρά τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως δε των ΜΜΕ, έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στη γεωργία καθώς και στους τουριστικούς και γαστρονομικούς πόρους.

Επιπλέον, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες που αναμένονται να επέλθουν στη διάρκεια της επικείμενης χειμερινής περιόδου αποτελούν μείζονα ανησυχία για πολλά άτομα που έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε να εξασφαλισθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες που έμειναν χωρίς κατοικία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

– Έχει λάβει αίτηση από την Ιταλική κυβέρνηση για υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, και έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την γρήγορη αξιολόγηση και κινητοποίηση της υποστήριξης προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες αρωγής μετά την καταστροφή;

– Προτίθεται να εξετάσει τις αιτήσεις για τροποποίηση των ιταλικών εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα τα σημεία του θεματικού στόχου 5 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»), σε περίπτωση κατά την οποία η Ιταλία αιτιολογεί δεόντως τις αιτήσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 30 των κανονισμών περί κοινών διατάξεων;

– Θα μπορούσε να ελέγξει τις διαδικασίες που υπάρχουν για την εξέταση των αιτήσεων για χρηματοδότηση ώστε να απλουστευθεί η διαδικασία και να συντομευθεί ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση και, στη συνέχεια, την εκταμίευση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης;

– Θα μπορούσε να εξετάσει τη σκοπιμότητα δημιουργίας ενός μηχανισμού πλαισίου για τον δανεισμό από την ΕΤΕπ ο οποίος θα μπορούσε να καθιερωθεί για να παρέχονται τα απαιτούμενα για το κράτος μέλος κονδύλια πριν το ποσό αυτό εκταμιευθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου