Menetlus : 2016/2988(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000140/2016

Esitatud tekstid :

O-000140/2016 (B8-1813/2016)

Arutelud :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 186kWORD 19k
14. november 2016
O-000140/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000140/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, fraktsiooni PPE nimel
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, fraktsiooni S&D nimel
Davor Škrlec, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ramón Luis Valcárcel Siso

 Teema: Olukord Itaalias pärast maavärinaid
 Vastus täiskogul 

24. augustil 2016 tabas Kesk-Itaaliat hävitav maavärin ning väiksemate värinate vahel tabasid Itaalia keskosa veel kolm tugevat maavärinat: 26. oktoobril magnituudidega 5,5 ja 6,1 ning 30. oktoobril magnituudiga 6,5. Nimetatud maavärinates sai teadetekohaselt vigastada 400 ja surma 290 inimest, samas võib nn doominoefekt tuua kaasa 100 000 inimese ümberasustamise.

Kõnealune piirkond on deformeerunud rohkem kui 130 ruutkilomeetri ulatuses ning kõige rohkem on maapind nihkunud 70 sentimeetrit. Need maavärinad on hävitanud linnu, tõsiselt kahjustanud kohalikku ja piirkondlikku infrastruktuuri, hävitanud ajaloo- ja kultuuripärandit ning kahjustanud majandustegevust, eriti väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid ning põllumajanduse, turismi ja gastronoomia ressursse.

Lisaks sellele teevad paljudele ümberasustatud isikutele suurt muret eelseisva talve oodatavad karmid ilmastikuolud. Probleemiga tuleb tegeleda kiirelt ja tulemuslikult, et tagada oma kodudest ilma jäänud inimestele inimväärsed elutingimused.

Sellega seoses palutakse komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

– Kas komisjon on Itaalia valitsuselt saanud taotluse Euroopa Liidu Solidaarsusfondi toetuse saamiseks ja kas komisjon on võtnud kõik vajalikud meetmed, et taolist toetust kiiresti hinnata ja see kasutusele võtta, eesmärgiga aidata Itaalia riiklikke ja piirkondlikke ametiasutusi, kes osalevad katastroofijärgses abiosutamises?

– Juhul kui Itaalia põhjendab oma palvet nõuetekohaselt vastavalt ühissätete määruse artiklile 30, kas komisjon kaaluks Itaalia riiklike ja piirkondlike rakenduskavade muutmist, et tulla paremini toime probleemidega, mis puudutavad valdkondlikku eesmärki nr 5 („kliimamuutustega kohanemise ning riskide ennetamise ja juhtimise edendamine“)?

– Kas komisjon uuriks olemasolevaid rahastamise taotluste analüüsimist puudutavaid menetlusi, eesmärgiga neid lihtsustada ja solidaarsusfondist tehtavate finantseeringute heakskiitmiseks ja väljamaksmiseks kuluvat aega lühendada?

– Kas komisjon analüüsiks võimalust luua selline Euroopa Investeerimispanga raamistiku laenumehhanism, mille eesmärk võiks olla eraldada liikmesriigile ettenähtud summa enne, kui solidaarsusfondist väljamakse tehakse?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika