Menettely : 2016/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000140/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000140/2016 (B8-1813/2016)

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 186kWORD 19k
14. marraskuuta 2016
O-000140/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000140/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, PPE-ryhmän puolesta
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, S&D-ryhmän puolesta
Davor Škrlec, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ramón Luis Valcárcel Siso

 Aihe: Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Keski-Italiassa esiintyi 24. elokuuta 2016 tuhoisa maanjäristys, ja maan keskiosan alueilla maa järisi 26. lokakuuta vielä uudelleen kolme kertaa 5,5:n ja 6,1:n voimakkuudella ja 30. lokakuuta 6,5:n voimakkuudella. Maanjäristyksissä loukkaantui tiedotusvälineiden mukaan yli 400 henkilöä ja 290 henkilöä menetti henkensä, ja mahdollinen ”domino-vaikutus” voi johtaa siihen, että 100 000 henkilöä joutuu siirtymään asuinseuduiltaan.

Kyseiset alueet kärsivät muodonmuutoksesta, joka kattaa noin 130 neliökilometrin suuruisen alueen ja jonka enimmäissiirtymä on vähintään 70 senttimetriä. Järistykset ovat tämän seurauksena tuhonneet kaupunkeja, vahingoittaneet vakavasti paikallista ja alueellista infrastruktuuria, tuhonneet historiallisia ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita kohteita sekä aiheuttaneet vahinkoa taloudelliselle toiminnalle ja eritoten pk-yrityksille, maataloudelle sekä matkailun ja gastronomian voimavaroille.

Tämän lisäksi tulevana talvikaudella odotettavissa olevat ankarat sääolot aiheuttavat suurta huolta asuinseudultaan siirtymään joutuneiden keskuudessa. Tähän ongelmaan on puututtava pikaisesti ja tehokkaasti kunnollisten elinolojen takaamiseksi kodeistaan lähtemään joutuneille ihmisille.

Komissiota pyydetään näin ollen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

– Onko komissio vastaanottanut Italian hallitukselta Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta myönnettävää tukea koskevan hakemuksen, ja onko komissio ryhtynyt kaikkiin tarpeellisiin toimiin kyseisen tuen arvioimiseksi ja käyttöön ottamiseksi avun tarjoamiseksi Italian kansallisille ja alueellisille viranomaisille, jotka ponnistelevat avun toimittamiseksi katastrofin jälkeen?

– Voisiko komissio harkita pyyntöjä muuttaa Italian kansallisia ja alueellisia toimenpideohjelmia, jotta temaattiseen tavoitteeseen 5 (”ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen”) liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä tehokkaammin, mikäli Italia perustelee kyseiset pyynnöt asianmukaisesti yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 30 artiklan mukaisesti?

– Aikooko komissio tarkastella nykyisiä rahoitushakemusten arviointimenettelyjä pyrkiäkseen yksinkertaistamaan niitä ja lyhentääkseen EU:n solidaarisuusrahastosta myönnettävän rahoituksen hyväksymiseen ja maksamiseen tarvittavaa aikaa?

– Voisiko komissio analysoida mahdollisuuksia luoda EIP:n alaisuudessa toimiva lainamekanismi, joka voitaisiin ottaa käyttöön jäsenvaltiolle myönnettävän summan siirtämiseksi ennen sen maksamista solidaarisuusrahastosta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö