Procedūra : 2016/2988(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000140/2016

Iesniegtie teksti :

O-000140/2016 (B8-1813/2016)

Debates :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 190kWORD 19k
2016. gada 14. novembris
O-000140/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000140/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, PPE grupas vārdā
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, S&D grupas vārdā
Davor Škrlec, Verts/ALE grupas vārdā
Ramón Luis Valcárcel Siso

 Temats: Stāvoklis Itālijā pēc zemestrīcēm
 Atbilde plenārsēdē 

2016. gada 24. augustā postoša zemestrīce skāra Itālijas centrālo daļu, savukārt vēlāk valsts centrālos apgabalus piemeklēja vēl vairāki zemes satricinājumi, no kuriem trīs bija spēcīgas zemestrīces, proti, 26. oktobrī ar magnitūdu 5,5 un 6,1, un 30. oktobrī ar magnitūdu 6,5. Ziņo, ka šajās zemestrīcēs vairāk nekā 400 cilvēku tika ievainoti un 290 cilvēku gāja bojā, bet iespējamā t. s. domino efekta dēļ ap 100 000 cilvēku var nākties pārvietot.

Attiecīgās teritorijas cieš no deformācijas, kas skārusi vairāk nekā 130 kvadrātkilometru lielu platību, kurā vērojama zemes virsmas pārvietošanās par vismaz 70 cm. Tā rezultātā zemestrīces ir iznīcinājušas pilsētas, nopietni bojājušas vietējo un reģionālo infrastruktūru, iznīcinājušas vēsturisko un kultūras mantojumu un kaitējušas saimnieciskajai darbībai, jo īpaši MVU un lauksaimniecības, tūrisma un gastronomijas nozarei.

Turklāt tuvojas ziema ar skarbiem laika apstākļiem, un tas rada lielas bažas daudzām pārvietotajām personām. Šī problēma ir jārisina ātri un efektīvi, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus cilvēkiem, kuriem vairs nav māju.

Ņemot to vērā, Komisija tiek lūgta atbildēt uz šādiem jautājumiem:

– Vai tā ir saņēmusi Itālijas valdības pieteikumu par Eiropas Solidaritātes fonda atbalstu un vai tā ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nekavējoties novērtētu un mobilizētu šādu atbalstu ar mērķi palīdzēt Itālijas valsts un reģionālajām iestādēm, kas iesaistītas katastrofas seku likvidēšanā?

– Vai tā izskatītu pieprasījumus izdarīt grozījumus Itālijas nacionālajās un reģionālajās darbības programmās, lai labāk risinātu 5. tematiskajā mērķī ("Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību") paredzētos jautājumus, ja Itālija pienācīgi pamatotu šos pieprasījumus saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas 30. pantu?

– Vai tā pārskatīs esošās procedūras finansējuma pieteikumu izvērtēšanai, lai vienkāršotu procedūras un saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Solidaritātes fonda finansējuma apstiprināšanai un izmaksāšanai?

– Vai tā analizēs iespēju EIB sistēmā izveidot aizdevumu mehānismu, kurš varētu tikt radīts ar mērķi nodrošināt dalībvalstis ar finansējumu vēl pirms tiek izmaksāti Solidaritātes fonda līdzekļi?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika