Procedure : 2016/2988(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000140/2016

Ingediende teksten :

O-000140/2016 (B8-1813/2016)

Debatten :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 192kWORD 19k
14 november 2016
O-000140/2016
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000140/2016
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, namens de PPE-Fractie
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie
Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie
Ramón Luis Valcárcel Siso

 Betreft: De situatie in Italië na de aardbevingen
 Antwoord plenaire 

Op 24 augustus 2016 werd Italië getroffen door een verwoestende aardbeving, terwijl op 26 oktober en 30 oktober nog drie aardbevingen plaatsvonden in Midden-Italië met een kracht van 5,5 en 6,1 respectievelijk 6,5 op de schaal van Richter. Volgens de berichtgeving raakten bij de aardbevingen meer dan 400 mensen gewond en kwamen 290 mensen om, terwijl een mogelijk "domino-effect" ertoe kan leiden dat 100 000 mensen ontheemd raken.

In de getroffen gebieden is sprake van een deformatie die zich uitstrekt over een gebied van ongeveer 130 vierkante kilometer, met een maximale verschuiving van ten minste 70 centimeter. Als gevolg hiervan zijn door de aardbevingen steden verwoest, lokale en regionale infrastructuur ernstig beschadigd, onderdelen van historisch en cultureel erfgoed vernietigd en is schade toegebracht aan economische activiteiten, met name aan kmo's, de landbouw en toeristische en horecagelegenheden.

Bovendien vormen de barre weersomstandigheden die tijdens de komende winter worden verwacht een grote bron van zorg voor de vele ontheemden. Dit probleem moet zo snel en doeltreffend mogelijk worden aangepakt, teneinde behoorlijke levensomstandigheden te waarborgen voor mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt.

Gezien deze context wordt de Commissie verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

– Heeft de Commissie een aanvraag van de Italiaanse regering voor steun uit het solidariteitsfonds ontvangen, en heeft zij alle noodzakelijke maatregelen getroffen om deze aanvraag onmiddellijk te beoordelen en steun ter beschikking te stellen, teneinde de betrokken Italiaanse nationale en regionale autoriteiten bij te staan bij de hulpverlening na de ramp?

– Zou de Commissie verzoeken in overweging nemen om de Italiaanse nationale en regionale operationele programma's te wijzigen teneinde onder thematische doelstelling 5 ("Bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer") vallende zaken beter aan te pakken, indien Italië deze verzoeken naar behoren motiveert overeenkomstig artikel 30 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen?

– Is de Commissie bereid te kijken naar de bestaande procedures ter beoordeling van financieringsaanvragen, teneinde de procedures te vereenvoudigen en de tijd die nodig is voor goedkeuring en uitbetaling van financiering uit het solidariteitsfonds te verkorten?

– Is zij bereid te beoordelen of het haalbaar is om een leningenmechanisme in het kader van de EIB op te zetten, zodat het mogelijk wordt om het voor een lidstaat bestemde bedrag te verstrekken vóór dit bedrag uit het solidariteitsfonds wordt uitgekeerd?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid