Procedura : 2016/2988(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000140/2016

Teksty złożone :

O-000140/2016 (B8-1813/2016)

Debaty :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 196kWORD 19k
14 listopada 2016
O-000140/2016
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000140/2016
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, w imieniu grupy PPE
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, w imieniu grupy S&D
Davor Škrlec, w imieniu grupy Verts/ALE
Ramón Luis Valcárcel Siso

 Przedmiot: Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 24 sierpnia 2016 r. w środkowej części Włoch miało miejsce trzęsienie ziemi o niszczycielskiej sile, natomiast trzy inne silne trzęsienia w postaci fali gwałtownych wstrząsów uderzyły w regiony położone w środkowych Włoszech z siłą 5,5 i 6,1 w dniu 26 października oraz z siłą 6,5 w dniu 30 października. Z doniesień wynika, że podczas tych trzęsień ziemi ponad 400 osób zostało rannych, a 290 poniosło śmierć, przy czym możliwy tzw. efekt domina może skutkować przesiedleniem 100 tys. osób.

Dotknięte obszary ucierpiały w wyniku deformacji obejmującej powierzchnię o wielkości ok. 130 km kw., przy czym maksymalne przesunięcie wynosi co najmniej 70 cm. W konsekwencji trzęsienia te zniszczyły miasta, poważnie uszkodziły infrastrukturę o znaczeniu lokalnym i regionalnym, spustoszyły miejsca związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym, a także doprowadziły do wstrzymania działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, do powstania szkód w rolnictwie oraz do utraty zasobów bazy turystycznej i gastronomicznej.

Ponadto spodziewane trudne warunki pogodowe podczas zbliżającej się zimy są powodem poważnych obaw wielu przesiedlonych osób. Problem ten należy rozwiązać szybko i skutecznie, aby zapewnić ludziom pozbawionym swoich domostw przyzwoite warunki życia.

W związku z tym Komisja proszona jest o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy Komisja otrzymała wniosek rządu Włoch o wsparcie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej i czy podjęła wszystkie niezbędne kroki zmierzające do bezzwłocznego zatwierdzenia i uruchomienia wsparcia w celu ułatwienia włoskim organom krajowym i regionalnym działań pomocowych prowadzonych w następstwie klęski?

– Czy Komisja rozważy wnioski o zmiany w włoskim krajowym programie operacyjnym oraz włoskich regionalnych programach operacyjnych zmierzające do sprawniejszego rozwiązania kwestii dotyczących 5. celu tematycznego („promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem”), jeśli Włochy należycie uzasadnią te wnioski zgodnie z art. 30 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów?

– Czy Komisja sprawdzi obowiązujące procedury rozpatrywania wniosków o finansowanie pod kątem ich uproszczenia i skrócenia czasu potrzebnego na zatwierdzenie i wypłatę środków finansowych z Funduszu Solidarności?

– Czy Komisja zbada możliwość utworzenia w ramach EBI mechanizmu pożyczkowego, który pozwalałby państwom członkowskim na otrzymanie danej kwoty, zanim zostanie ona udostępniona z Funduszu Solidarności?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności