Postup : 2016/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000140/2016

Predkladané texty :

O-000140/2016 (B8-1813/2016)

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 196kWORD 19k
14. novembra 2016
O-000140/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000140/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Lambert van Nistelrooij, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Salvatore Cicu, v mene skupiny PPE
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, v mene skupiny S&D
Davor Škrlec, v mene skupiny Verts/ALE
Ramón Luis Valcárcel Siso

 Vec: Situácia v Taliansku po zemetraseniach
 Odpoveď v pléne 

Dňa 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko zničujúce zemetrasenie, pričom 26. októbra, resp. 30. októbra ďalšie tri silné zemetrasenia v podobe vlny silných otrasov postihli región stredného Talianska o sile 5,5 a 6,1, resp. 6,5 stupňa. Podľa správ bolo zranených viac ako 400 ľudí a 290 osôb prišlo o život počas zemetrasení. Prípadný „dominový efekt“ by mohol viesť k vysídleniu 100 000 ľudí.

Dotknuté územia postihla deformácia zahrňujúca oblasť v rozsahu viac ako 130 kilometrov štvorcových, keď maximálna miera posunu predstavuje najmenej 70 centimetrov. V dôsledku zemetrasení boli zničené mestá, vážne sa poškodila miestna a regionálna infraštruktúra, boli zničené miesta historického a kultúrneho dedičstva a poškodené hospodárske činnosti, najmä v prípade MSP, poľnohospodárstvo a zdroje v oblasti cestovného ruchu a gastronómie.

Okrem toho drsné poveternostné podmienky, ktoré sa očakáva, že nastanú počas blížiacej sa zimy, vyvolávajú vážne obavy v radoch mnohých vysídlených osôb. Tento problém treba urýchlene a efektívne riešiť, aby sa ľudom, ktorí prišli o svoje domovy, zaručili dôstojné podmienky na život.

V súvislosti s tým žiadame Komisiu, aby odpovedala na tieto otázky:

– Dostala žiadosť talianskej vlády o podporu z Európskeho fondu solidarity a prijala všetky potrebné opatrenia na urýchlené posúdenie a mobilizovanie takejto podpory s cieľom pomôcť talianskym celoštátnym a regionálnym orgánom, ktoré sa podieľajú na zmierňovaní následkov katastrofy?

– Zváži žiadosti o zmenu talianskych národných a regionálnych operačných programov s cieľom lepšie riešiť otázky tematického cieľa č. 5 („podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzania rizikám a riadenie rizík“), ak Taliansko náležite odôvodní svoje žiadosti v súlade s článkom 30 nariadenia o spoločných ustanoveniach?

– Preskúma existujúce postupy analýzy žiadostí o finančné prostriedky s cieľom zjednodušiť tieto postupy a skrátiť čas potrebný na schválenie a vyplatenie finančných prostriedkov z Fondu solidarity?

– Preskúma uskutočniteľnosť vytvorenia mechanizmu úverov v rámci EIB, ktorý by umožňoval poskytovanie danej sumy členskému štátu pred tým, ako sa vyplatí z Fondu solidarity?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia