Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000141/2016Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000141/2016

Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000141/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2016/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000141/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000141/2016 (B8-1814/2016)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 24 Αυγούστου 2016, ένας καταστροφικός σεισμός έπληξε την Κεντρική Ιταλία. Aργότερα, τρεις ακόμη μεγάλοι σεισμοί έπληξαν, με αμέτρητες δονήσεις, τις κεντρικές περιφέρειες της Ιταλίας, στις 26 Οκτωβρίου με μέγεθος 5.5 και 6.1, και στις 30 Οκτωβρίου με μέγεθος 6.5 αντίστοιχα. Σύμφωνα με αναφορές, οι σεισμοί αυτοί προκάλεσαν τον θάνατο 400 και τον τραυματισμό 290 ανθρώπων, ενώ το φαινόμενο του «ντόμινο» ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 100.000 κατοίκων.

Στις περιοχές που επλήγησαν σημειώθηκε εδαφική παραμόρφωση η οποία εκτείνεται σε έκταση περίπου 130 τετραγωνικών χιλιομέτρων με μέγιστη μετατόπιση τουλάχιστον 70 εκατοστών. Κατά συνέπεια, οι σεισμοί έχουν καταστρέψει πόλεις, έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις τοπικές και περιφερειακές υποδομές, έχουν γκρεμίσει μνημεία ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν βλάψει σοβαρά τις οικονομικές δραστηριότητες, ιδίως δε των ΜΜΕ και της γεωργίας καθώς και το τουριστικό και γαστρονομικό δυναμικό. O τελευταίος σεισμός, της 30ής Oκτωβρίου, ήταν η ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει πλήξει την χώρα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες και ισοπέδωσε ολοσχερώς ολόκληρα χωριά, φέρνοντας πολλούς από τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών στα πρόθυρα της απόγνωσης.

Επιπλέον, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες της επικείμενης χειμερινής περιόδου αναμένεται να αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα για τον μεγάλο αριθμό των εκτοπισμένων ανθρώπων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να εξασφαλισθούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες που έμειναν χωρίς κατοικία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

– Έχει λάβει αίτηση η Επιτροπή από την Ιταλική κυβέρνηση για υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, Εάν ναι, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ταχεία αξιολόγηση της αίτησης και την κινητοποίηση της στήριξης με στόχο την παροχή βοήθειας προς τις ιταλικές εθνικές και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στις προσπάθειες αρωγής μετά την καταστροφή;

– Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει τις αιτήσεις για τροποποίηση των ιταλικών εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα σημεία του θεματικού στόχου 5 («Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»), εάν η Ιταλία αιτιολογήσει δεόντως τις αιτήσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 30 των κανονισμών περί κοινών διατάξεων;

– Θα μπορούσε η Επιτροπή να ελέγξει τις διαδικασίες που υπάρχουν για την εξέταση των αιτήσεων για χρηματοδότηση, ώστε να απλουστευθεί η διαδικασία και να συντομευθεί ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση και, στη συνέχεια, την εκταμίευση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης;