Menettely : 2016/2988(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000141/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000141/2016 (B8-1814/2016)

Keskustelut :

PV 30/11/2016 - 16
CRE 30/11/2016 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 17k
15. marraskuuta 2016
O-000141/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000141/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn, EFDD-ryhmän puolesta

 Aihe: Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Keski-Italiassa esiintyi 24. elokuuta 2016 tuhoisa maanjäristys. Tämän jälkeen maan keskiosan alueilla maa järisi 26. lokakuuta vielä uudelleen kolme kertaa 5,5:n ja 6,1:n voimakkuudella ja 30. lokakuuta 6,5:n voimakkuudella. Maanjäristyksissä loukkaantui tiedotusvälineiden mukaan yli 400 henkilöä ja 290 henkilöä menetti henkensä, ja mahdollinen ”domino-vaikutus” voi johtaa siihen, että 100 000 henkilöä joutuu siirtymään asuinseuduiltaan.

Kyseiset alueet kärsivät muodonmuutoksesta, joka kattaa noin 130 neliökilometrin suuruisen alueen ja jonka enimmäissiirtymä on vähintään 70 senttimetriä. Järistykset ovat tämän seurauksena tuhonneet kaupunkeja, vahingoittaneet vakavasti paikallista ja alueellista infrastruktuuria, tuhonneet historiallisia ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita kohteita sekä aiheuttaneet vahinkoa taloudelliselle toiminnalle ja eritoten pk-yrityksille, maataloudelle sekä matkailun ja gastronomian toimintamahdollisuuksille. Viimeinen, 30. lokakuuta tapahtunut maanjäristys oli voimakkain Italiassa yli kolmeen vuosikymmeneen tuhoten täysin maan tasalle kokonaisia kyliä ja saattaen monet kyseisten alueiden asukkaat epätoivon partaalle.

Tämän lisäksi tulevana talvikaudella odotettavissa olevat ankarat sääolot aiheuttavat suurta huolta niiden lukuisten ihmisten keskuudessa, jotka ovat joutuneet siirtymään asuinseudultaan. Tähän ongelmaan on puututtava pikaisesti ja tehokkaasti kunnollisten elinolojen takaamiseksi kodittomiksi päätyneille ihmisille.

Komissiota pyydetään näin ollen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

– Onko komissio vastaanottanut Italian hallitukselta Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta myönnettävää tukea koskevan hakemuksen? Jos vastaus on myönteinen, onko komissio ryhtynyt kaikkiin tarpeellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi pikaisesti ja tuen liikkeelle saamiseksi, jotta voidaan auttaa Italian kansallisia ja alueellisia viranomaisia, jotka ponnistelevat avun toimittamiseksi katastrofin jälkeen?

– Voisiko komissio harkita pyyntöjä muuttaa Italian kansallisia ja alueellisia toimenpideohjelmia, jotta temaattiseen tavoitteeseen 5 (”ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen”) liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä tehokkaammin, mikäli Italia perustelee kyseiset pyynnöt asianmukaisesti yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 30 artiklan mukaisesti?

– Voisiko komissio tarkastella nykyisiä rahoitushakemusten arviointimenettelyjä pyrkiäkseen yksinkertaistamaan niitä ja lyhentääkseen EU:n solidaarisuusrahastosta myönnettävän rahoituksen hyväksymiseen ja maksamiseen tarvittavaa aikaa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö