Întrebare parlamentară - O-000141/2016Întrebare parlamentară
O-000141/2016

Situația din Italia după cutremure

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000141/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn, în numele Grupului EFDD

Procedură : 2016/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000141/2016
Texte depuse :
O-000141/2016 (B8-1814/2016)
Voturi :
Texte adoptate :

La 24 august 2016, un cutremur devastator a lovit centrul Italiei. Mai târziu, trei alte seisme puternice au zguduit regiunile din Italia centrală, la 26 octombrie cu magnitudini de 5,5 și 6,1, respectiv la 30 octombrie cu o magnitudine de 6,5. Potrivit relatărilor, peste 400 de persoane au fost rănite, iar 290 de persoane au decedat în urma cutremurelor, iar un posibil „efect de domino” ar putea duce la strămutarea a 100 000 de localnici.

Teritoriile în cauză suferă din cauza unei deformări care se extinde pe o suprafață de aproximativ 130 de kilometri pătrați, cu o deplasare maximă de cel puțin 70 de centimetri. Drept urmare, seismele au distrus orașe, au deteriorat grav infrastructura locală și regională, au distrus elemente ale patrimoniului istoric și cultural și au perturbat activitățile economice, fiind afectate în special IMM-urile, agricultura și potențialul turistic și gastronomic. Cel mai recent cutremur, cel din 30 octombrie, a fost cel mai puternic seism care a lovit țara într-o perioadă de peste trei decenii, distrugând sate întregi și aducând mulți locuitori din zonele afectate în pragul disperării.

În plus, condițiile meteorologice aspre care se așteaptă în sezonul de iarnă ce urmează vor constitui un motiv serios de îngrijorare pentru numărul mare de persoane strămutate, iar acest aspect trebuie abordat rapid și eficace pentru a le asigura condiții de trai decente celor care au rămas fără adăpost.

În acest context, Comisia este invitată să răspundă la următoarele întrebări:

– A primit Comisia de la guvernul Italiei o cerere pentru acordarea de plăți din Fondul de solidaritate european? Dacă da, a luat toate măsurile necesare pentru a o evalua prompt și pentru a mobiliza sprijinul, cu scopul de a ajuta autoritățile naționale și regionale din Italia implicate în eforturile de salvare și de acordare de asistență în urma dezastrului?

– Ar fi dispusă Comisia să ia în considerare cererile de modificare a programelor operaționale naționale și regionale italiene cu scopul de a aborda mai eficient aspectele obiectivului tematic 5 („Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”) în cazul în care Italia ar justifica în mod corespunzător aceste cereri în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul privind dispozițiile comune?

– Ar putea Comisia să examineze procedurile existente de analizare a cererilor de finanțare în vederea simplificării acestora și a scurtării timpului necesar pentru aprobarea și plata ajutoarelor financiare din Fondul de solidaritate european?