Parlamentná otázka - O-000141/2016Parlamentná otázka
O-000141/2016

Situácia v Taliansku po zemetraseniach

Otázka na ústne zodpovedanie O-000141/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn, v mene skupiny EFDD

Postup : 2016/2988(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000141/2016
Predkladané texty :
O-000141/2016 (B8-1814/2016)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Dňa 24. augusta 2016 zasiahlo stredné Taliansko zničujúce zemetrasenie. Neskôr 26. októbra, resp. 30. októbra ďalšie tri silné zemetrasenia v podobe vlny silných otrasov postihli región stredného Talianska o sile 5,5 a 6,1, resp. 6,5 stupňa. Podľa správ počas týchto zemetrasení bolo zranených viac ako 400 ľudí a 290 osôb prišlo o život, pričom prípadný „dominový efekt“ by mohol viesť k vysídleniu 100 000 obyvateľov.

Dotknuté územia postihla deformácia zahrňujúca oblasť v rozsahu viac ako 130 kilometrov štvorcových, keď maximálna miera posunu predstavuje najmenej 70 centimetrov. V dôsledku zemetrasení boli zničené mestá, vážne sa poškodila miestna a regionálna infraštruktúra, boli zničené miesta historického a kultúrneho dedičstva a poškodené hospodárske činnosti, najmä v prípade MSP a poľnohospodárstva, ako aj potenciál v oblasti cestovného ruchu a gastronómie. Posledné zemetrasenie z 30. októbra bolo najsilnejším zemetrasením, ktoré postihlo krajinu za viac ako 30 rokov, pričom zrovnalo so zemou celé dediny a mnohých obyvateľov postihnutých oblastí priviedlo na pokraj zúfalstva.

Okrem toho drsné poveternostné podmienky, ktoré nastanú počas blížiacej sa zimy, vyvolávajú vážne obavy veľkého počtu vysídlených osôb, ktoré treba urýchlene a efektívne riešiť, aby sa tým, ktorí prišli o svoje domovy, zaručili dôstojné podmienky na život.

V súvislosti s tým vyzývame Komisiu, aby odpovedala na tieto otázky:

– Dostala Komisia žiadosť talianskej vlády o finančné prostriedky z Európskeho fondu solidarity? Ak áno, prijala všetky potrebné opatrenia na urýchlené posúdenie a mobilizovanie podpory s cieľom pomôcť talianskym celoštátnym a regionálnym orgánom, ktoré sa podieľajú na zmierňovaní následkov katastrofy?

– Zváži Komisia žiadosti o zmenu talianskych národných a regionálnych operačných programov s cieľom lepšie riešiť otázky tematického cieľa č. 5 („podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzania rizikám a riadenie rizík“), ak Taliansko náležite odôvodní tieto žiadosti v súlade s článkom 30 nariadenia o spoločných ustanoveniach?

– Môže Komisia preskúmať existujúce postupy analýzy žiadostí o finančné prostriedky s cieľom zjednodušiť postup a skrátiť lehoty potrebné na schválenie a vyplatenie finančných prostriedkov z Európskeho fondu solidarity?