Процедура : 2016/2986(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000142/2016

Внесени текстове :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Разисквания :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.5

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 188kWORD 18k
17 ноември 2016 г.
O-000142/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000142/2016
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 Относно: Задължения в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент № 539/01
 Отговор по време на пленарно заседание 

През 2013 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент № 1289/2013 за изменение, наред с други елементи, на т.нар. механизъм за реципрочност в Регламент № 539/2001. Целта на този механизъм е да се гарантира, че гражданите на ЕС са предмет на същите условия, когато пътуват до трета държава, като гражданите на тази трета държава, когато пътуват в ЕС. Механизмът за реципрочност дава начало на процедура с конкретни срокове и действия, които трябва да бъдат предприети с оглед преустановяване на положението на липса на реципрочност, в момента, когато подобна ситуация бъде нотифицирана от държава членка на Комисията. Нотификации от пет държави членки бяха публикувани от Европейската комисия на 12 април 2014 г.(1). Механизмът предвижда, след междинни стъпки, че „ако в рамките на 24 месеца от датата на публикуване на нотификациите съответната трета държава не отмени изискването за виза, Регламентът изисква Комисията да приеме делегиран акт за временно суспендиране за срок от 12 месеца на премахването на визите за гражданите на тази трета държава“(2).

Обаче вместо да представи делегирания акт, както се изисква, на 12 април 2016 г. Комисията взе решение да представи съобщение, посочено по-горе, за да обясни актуалното състояние на нещата. Това съобщение беше последвано от друго съобщение на 13 юли 2016 г. (COM(2016)0481).

В този контекст Комисията е призована да отговори на следните въпроси:

1. Споделя ли Комисията правната оценка, според която тя е задължена да приеме делегиран акт, с който да се суспендира временно освобождаването от изискване за виза за граждани на трети държави, които не са премахнали изискването за виза за гражданите на някои държави — членки на ЕС, в рамките на период от 24 месеца от датата на публикуване на нотификациите в това отношение, която изтече на 12 април 2016 г.?

2. Ако Комисията е съгласна с оценката, че е длъжна да приеме делегиран акт, в какъв срок Комисията ще представи делегирания акт?

3. Ако не е съгласна, какви са причините за това?

(1) OВ C 111, 12.4.2014 г., стр.1.
(2) COM(2016)0221, стр.3. Вж. член 1, параграф 4, буква f) от Регламент № 539/01.

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност