Postup : 2016/2986(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000142/2016

Předložené texty :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Rozpravy :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Hlasování :

PV 02/03/2017 - 6.5

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 186kWORD 16k
17. listopadu 2016
O-000142/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000142/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Claude Moraes, za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 Předmět: Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle čl. 1 odst. 4 nařízení č. 539/01
 Odpověď na plenárním zasedání 

V roce 2013 přijaly Parlament a Rada nařízení 1289/2013, kterým se měnil mimo jiné tzv. mechanismus vzájemnosti v nařízení 539/2001. Cílem tohoto mechanismu je zajistit, aby se na občany EU cestující do třetí země vztahovaly stejné podmínky jako na státní příslušníky dané třetí země při jejich cestách do EU. Mechanismus vzájemnosti zahajuje v okamžiku, kdy některý členský stát oznámí Komisi neuplatňování vzájemnosti, postup s přesnými lhůtami a kroky, které je třeba učinit, aby skončil stav, kdy nejsou vzájemně uplatňovány stejné podmínky. Dne 12. dubna 2014(1) zveřejnila Komise oznámení od pěti členských států. Mechanismus předpokládá, že pokud po postupných krocích „dotyčná třetí země vízovou povinnost nezruší do 24 měsíců ode dne zveřejnění oznámení, nařízení vyžaduje, aby Komise přijala akt v přenesené pravomoci, kterým se dočasně pozastaví osvobození od vízové povinnosti pro státní příslušníky uvedené třetí země na dobu 12 měsíců“(2).

Místo toho, aby předložila požadovaný akt v přenesené pravomoci, se však Komise dne 12. dubna 2016 rozhodla předložit výše uvedené sdělení, aby vysvětlila současný stav věci. Po něm následovalo další sdělení vydané dne 13. července 2016 (COM(2016)0481).

V této souvislosti žádáme Komisi, aby odpověděla na následující otázky:

1. Sdílí právní náhled, podle něhož má povinnost přijmout akt v přenesené pravomoci – kterým dočasně pozastaví osvobození od vízové povinnosti pro státní příslušníky třetích zemí, které nezrušily vízovou povinnost pro občany některých členských států EU –, a to ve lhůtě 24 měsíců od data zveřejnění oznámení v tomto smyslu, přičemž tato lhůta uplynula dnem 12. dubna 2016?

2. V případě, že Komise s tímto náhledem, že má povinnost přijmout akt v přenesené pravomoci, souhlasí, dokdy tento akt v přenesené pravomoci předloží?

3. Pokud nesouhlasí, jaké ji k tomu vedou důvody?

(1) Úř. věst. C 111, 12.4.2014, s. 1.
(2) COM(2016)0221, s. 3. Viz čl. 1 odst. 4 písm. f) nařízení 539/01.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí