Eljárás : 2016/2986(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000142/2016

Előterjesztett szövegek :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Viták :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Szavazatok :

PV 02/03/2017 - 6.5

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 189kWORD 17k
2016. november 17.
O-000142/2016
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000142/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Claude Moraes, a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

 Tárgy: Az 539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében a vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségekről
 Válasz a plenáris ülésen 

2013-ban a Parlament és a Tanács elfogadta az 1289/2013/EU rendeletet, amellyel módosítja többek között az 539/2001/EK rendeletben meghatározott, úgynevezett kölcsönösségi mechanizmust. E mechanizmus célja annak biztosítása, hogy az uniós polgárokra, amikor harmadik országba utaznak, ugyanazon feltételek vonatkozzanak, mint annak a harmadik országnak az állampolgáraira, amikor azok az EU-ba utaznak. A kölcsönösségi mechanizmus konkrét határidőket és meghozandó intézkedéseket magában foglaló eljárást indít el azzal a céllal, hogy megszűnjön a kölcsönösség nélküli helyzet, miután egy ilyen helyzetről egy tagállam értesíti a Bizottságot. A Bizottság öt tagállamtól kapott értesítést, amelyeket 2014. április 12-én tett közzé(1). A mechanizmus előírja, hogy egy közbenső szakaszt követően „amennyiben a harmadik ország az értesítések közzétételének időpontját követő 24 hónapon belül sem oldotta fel a vízumkötelezettséget, a rendelet értelmében a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktust kell elfogadnia, amelyben e harmadik ország állampolgárai esetében 12 hónapra ideiglenesen felfüggeszti a vízummentesség alkalmazását.”(2).

2016. április 12-én azonban a Bizottság ahelyett, hogy a követelményeknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust nyújtott volna be, a fent idézett közleményt nyújtotta be a helyzet jelenlegi állásának értelmezésére. Ezt 2016. július 13-án egy újabb közlemény követte (COM(2016)0481).

Mindezek fényében kérem a Bizottságot az alábbi kérdések megválaszolására:

1. Egyetért-e azzal a jogi értékeléssel amely szerint köteles felhatalmazáson alapuló jogi aktust elfogadni – amelyben ideiglenesen felfüggeszti a vízummentesség alkalmazását azon harmadik országok állampolgárai esetében, amelyek nem oldották fel a vízumkötelezettséget bizonyos uniós tagállamok állampolgárai számára – a vonatkozó értesítések közzétételének időpontját követő 24 hónapon belül, amely időszak 2016. április 12-én lezárult?

2. Amennyiben egyetért azzal értékeléssel, hogy köteles felhatalmazáson alapuló jogi aktust elfogadni, mikor fogja a Bizottság benyújtani a felhatalmazáson alapuló jogi aktust?

3. Amennyiben nem ért egyet, mi ennek az oka?

(1) HL C 111., 2014.4.12., 1. o.
(2) COM(2016)0221, 3. o. Lásd az 539/2001/EK rendelet 1. cikke (4) bekezdésének f) pontját.

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat