Procedūra : 2016/2986(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000142/2016

Pateikti tekstai :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Debatai :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Balsavimas :

PV 02/03/2017 - 6.5

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 186kWORD 16k
2016 m. lapkričio 17 d.
O-000142/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000142/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Claude Moraes, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu

 Tema: Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento Nr. 539/01 1 straipsnio 4 dalį
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2013 m. Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą Nr. 1289/2013, be kita ko, keičiantį vadinamąjį Reglamento Nr. 539/2001 abipusiškumo mechanizmą. Šio mechanizmo tikslas – užtikrinti, kad ES piliečiams, vykstantiems į trečiąją valstybę, būtų taikomos tos pačios sąlygos kaip tos trečiosios valstybės piliečiams, vykstantiems į ES. Taikant abipusiškumo mechanizmą inicijuojama procedūra su aiškiai numatytais terminais ir veiksmais, kurių reikia imtis siekiant užbaigti neabipusiškumo situaciją, kai valstybė narė pranešė apie ją Komisijai. Komisija 2014 m. balandžio 12 d. paskelbė penkių valstybių narių pranešimus.(1) Pagal šį mechanizmą numatyta, kad po tarpinių etapų „jei trečioji šalis per 24 mėnesius nuo pranešimų paskelbimo datos nepanaikina vizos reikalavimo, Komisija turi priimti deleguotąjį aktą, kuriuo 12 mėnesių sustabdomas vizos reikalavimo netaikymas tos trečiosios šalies piliečiams“(2).

Vietoj to, kad pagal reikalavimus pateiktų deleguotąjį aktą, 2016 m. balandžio 12 d. Komisija nusprendė pateikti pirmiau nurodytą komunikatą, siekdama paaiškinti esamą padėtį. Toliau buvo priimtas 2016 m. liepos 13 d. komunikatas (COM(2016)0481).

Atsižvelgiant į tai, Komisijos prašoma atsakyti į šiuos klausimus:

1. Ar ji pritaria teisiniam vertinimui, pagal kurį Komisija privalo priimti deleguotąjį aktą, kuriuo laikinai sustabdomas vizos reikalavimo netaikymas vizos reikalavimo tam tikrų ES valstybių narių piliečiams nepanaikinusių trečiųjų valstybių piliečiams, o tai atliekama per 24 mėnesius laikotarpį nuo pranešimo šiuo klausimu paskelbimo datos (šis laikotarpis baigėsi 2016 m. balandžio 12 d.)?

2. Jei Komisija sutinka su vertinimu, kad ji privalo priimti deleguotąjį aktą, kada Komisija pateiks šį deleguotąjį aktą?

3. Jei ji nesutinka, kokios tokio nepritarimo priežastys?

(1) OL C 111, 2014 4 12, p. 1.
(2) COM(2016) 0221, p. 3. Žr. Reglamento Nr. 539/01 1 straipsnio 4 dalies f punktą.

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika