Procedūra : 2016/2986(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000142/2016

Iesniegtie teksti :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Debates :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Balsojumi :

PV 02/03/2017 - 6.5

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 185kWORD 16k
2016. gada 17. novembris
O-000142/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000142/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Claude Moraes, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja komitejas vārdā

 Temats: Saistības vīzu savstarpējības jomā saskaņā ar Regulas Nr. 539/01 1. panta 4. punktu
 Atbilde plenārsēdē 

Parlaments un Padome 2013. gadā pieņēma Regulu Nr. 1289/2013, ar ko cita starpā grozīja tā saucamo savstarpības mehānismu, kas paredzēts Regulā Nr. 539/2001. Šā mehānisma mērķis ir nodrošināt, lai ES pilsoņiem, kas ceļo uz kādu no trešām valstīm, tiktu piemēroti tādi paši nosacījumi kā attiecīgās trešās valsts valstspiederīgajiem, kas ceļo uz ES. Ar savstarpības mehānismu sāk procedūru ar precīziem termiņiem un veicamajiem pasākumiem, lai izbeigtu situāciju, kas neatbilst savstarpības principam, brīdī, kad dalībvalsts par šādu situāciju ir paziņojusi Komisijai. Komisija 2014. gada 12. aprīlī publicēja piecu dalībvalstu paziņojumus(1). Mehānismā ir paredzēts procedūras nākamais posms, proti, „gadījumā, ja 24 mēnešu laikā pēc paziņojumu publicēšanas dienas trešā valsts nav atcēlusi vīzu prasību, Komisijai pieņem deleģēto aktu, ar kuru uz laiku aptur vīzu režīma atcelšanu uz 12 mēnešiem minētās trešās valsts pilsoņiem”(2).

Tā vietā, lai nāktu klajā ar deleģēto aktu, kā paredzēts, Komisija 2016. gada 12. aprīlī nolēma iesniegt iepriekš minēto paziņojumu situācijas skaidrošanai. Tam 2016. gada 13. jūlijā sekoja vēl viens paziņojums (COM(2016)0481).

Ņemot to vērā, Komisija tiek lūgta atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Vai Komisija piekrīt juridiskajam novērtējumam, ar ko saskaņā tai ir pienākums pieņemt deleģētu aktu, ar kuru uz laiku aptur atbrīvojumu no vīzu prasības attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgajiem, kas nav atcēlušas vīzu prasību dažu ES dalībvalstu pilsoņiem, 24 mēnešu laikā pēc paziņojumu publicēšanas dienas šajā sakarā, t. i., līdz 2016. gada 12. aprīlim?

2. Ja Komisija piekrīt novērtējumam, ka tai ir pienākums pieņemt deleģēto aktu, kad Komisija nāks klajā ar minēto deleģēto aktu?

3. Ja Komisija tam nepiekrīt, kādi ir tās apsvērumi?

(1) OV C 111, 12.4.2014., 1. lpp.
(2) COM(2016)0221, 3. lpp. Sk. Regulas Nr. 539/01 1. panta 4. punkta f) apakšpunktu.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika