Postup : 2016/2986(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000142/2016

Predkladané texty :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Rozpravy :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Hlasovanie :

PV 02/03/2017 - 6.5

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 18k
17. novembra 2016
O-000142/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000142/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 Vec: Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity v súlade s článkom 1 ods. 4 nariadenia 539/01
 Odpoveď v pléne 

Parlament a Rada prijali v roku 2013 nariadenie 1289/2013, ktorým sa menia viaceré prvky nariadenia 539/2001 vrátane takzvaného recipročného mechanizmu. Cieľom tohto mechanizmu je zabezpečiť, aby pre občanov EÚ pri ceste do tretích krajín platili rovnaké podmienky ako pre štátnych príslušníkov týchto tretích krajín pri vstupe do EÚ. Recipročným mechanizmom sa zavádza postup s presne stanoveným časovým rámcom a krokmi, ktoré treba prijať na ukončenie stavu neuplatňovania reciprocity. Tento postup sa iniciuje vo chvíli, keď členský štát oznámi Komisii prípad neuplatňovania reciprocity. Komisia uverejnila 12. apríla 2014 oznámenia piatich členských štátov(1). V rámci tohto mechanizmu sa stanovuje, že po prijatí predbežných opatrení, ak tretia krajina nezrušila vízovú povinnosť do 24 mesiacov od dátumu uverejnenia oznámenia, Komisia je na základe nariadenia povinná prijať delegovaný akt, ktorým sa na obdobie 12 mesiacov pozastaví oslobodenie od vízovej povinnosti pre štátnych príslušníkov danej tretej krajiny(2).

Komisia neprijala požadovaný delegovaný akt, ale namiesto toho sa rozhodla 12. apríla 2016 predložiť citované oznámenie, v ktorom objasňuje súčasnú situáciu. Po ňom nasledovalo 13. júla 2016 ďalšie oznámenie (COM(2016)0481).

V tejto súvislosti kladieme Komisii tieto otázky:

1. Súhlasí Komisia s právnym posudkom, podľa ktorého je povinná prijať delegovaný akt, ktorým sa dočasne pozastaví oslobodenie od vízovej povinnosti pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré nezrušili vízovú povinnosť pre občanov niektorých členských štátov EÚ v lehote 24 mesiacov od dátumu uverejnenia oznámenia o týchto prípadoch neuplatňovania reciprocity, pričom táto lehota uplynula 12. apríla 2016?

2. Ak Komisia súhlasí s výkladom, že je povinná prijať delegovaný akt, v akej lehote tento delegovaný akt predloží?

3. V prípade, že Komisia s takýmto výkladom nesúhlasí, aké ma na to dôvody?

(1) Ú.v. EÚ C 111, 12.4.2014, s. 1.
(2) COM(2016)0221, s. 3. Pozri písmeno f) článku 1 ods. 4 nariadenia 539/01.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia