Parlamentarno vprašanje - O-000142/2016Parlamentarno vprašanje
O-000142/2016

  Obveznosti na področju vizumske vzajemnosti v skladu s členom 1(4) Uredbe (ES) št. 539/2001

  Vprašanje za ustni odgovor O-000142/2016
  za Komisijo
  Člen 128 poslovnika
  Claude Moraes, v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

  Postopek : 2016/2986(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000142/2016
  Predložena besedila :
  O-000142/2016 (B8-1820/2016)
  Sprejeta besedila :

  Evropski parlament in Svet sta leta 2013 sprejela Uredbo (EU) št. 1289/2013, ki med drugim spreminja tako imenovani mehanizem vzajemnosti iz Uredbe (ES) št. 539/2001. Namen tega mehanizma je zagotoviti, da za državljane EU, ki potujejo v tretje države, veljajo enaki pogoji kot za državljane teh tretjih držav, ki potujejo v EU. Takoj ko določena država članica Komisijo uradno obvesti o stanju nevzajemnosti, se v okviru mehanizma vzajemnosti sproži postopek z jasnimi časovnimi okviri in ukrepi, ki jih je treba sprejeti za odpravo tega stanja. Komisija je uradna obvestila petih držav članic objavila 12. aprila 2014[1]. Mehanizem določa, da „če tretja država v 24 mesecih po datumu objave obvestil ne umakne vizumske obveznosti“, Komisija po vmesnih ukrepih v skladu z uredbo „sprejme delegirani akt, s katerim za 12 mesecev začasno zadrži izvzetje iz vizumske obveznosti za državljane te tretje države“[2].

  Namesto da bi Komisija, kot bi morala, predložila delegirani akt, se je 12. aprila 2016 za pojasnitev sedanjega stanja odločila predložiti navedeno sporočilo, ki mu je 13. julija 2016 sledilo še eno (COM(2016)0481).

  V zvezi s tem prosimo Komisijo, naj odgovori na naslednja vprašanja:

  1. Ali se strinja s pravno presojo, v skladu s katero mora sprejeti delegirani akt – s katerim začasno zadrži izvzetje iz vizumske obveznosti za državljane tretje države, ki ne odpravi vizumske obveznosti za državljane nekaterih držav članic EU – v roku 24 mesecev po datumu objave uradnega obvestila v zvezi s tem, ki se je iztekel 12. aprila 2016?

  2. Če se strinja s presojo, da mora sprejeti delegirani akt, kdaj bo ta delegirani akt predložila?

  3. In če se ne strinja, kateri so njeni razlogi za to, da se ne?