Процедура : 2016/2966(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000143/2016

Внесени текстове :

O-000143/2016 (B8-1815/2016)

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 186kWORD 16k
17 ноември 2016 г.
O-000143/2016
Въпрос с искане за устен отговор O-000143/2016
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, от името на групата ECR

 Относно: Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените
 Отговор по време на пленарно заседание 

В навечерието на Международния ден за премахване на насилието срещу жените Европейският парламент отбелязва, че напредъкът, постигнат по отношение на борбата с насилието спрямо жените и насилието, основано на пола, е незначителен.

Насилието срещу жените и насилието, основано на пола, представляват нарушение на основните права и са крайна форма на дискриминация, която е едновременно причина за неравенството между половете и следствие от него.

На 4 март 2016 г. Комисията предложи ЕС да се присъедини към Конвенцията от Истанбул – първия правно обвързващ инструмент за предотвратяване и борба с насилието срещу жените на международно равнище. Всички държави – членки на ЕС, са я подписали, но само четиринадесет от тях са я ратифицирали.

– Какви конкретни мерки са предприели държавите членки в рамките на своите национални законодателства с цел защита на жените от насилие?

– По какъв начин председателството подкрепя държавите членки в усилията им за повишаване на осведомеността относно унищожителните последици от насилието срещу жени?

– Може ли председателството да обясни по какъв начин присъединяването на ЕС към Конвенцията ще предостави на жените защита от насилие?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност