Parlamenta jautājums - O-000143/2016Parlamenta jautājums
O-000143/2016

ES pievienošanās Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000143/2016
Padomei
Reglamenta 128. pants
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, ECR grupas vārdā

Procedūra : 2016/2966(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000143/2016
Iesniegtie teksti :
O-000143/2016 (B8-1815/2016)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Gaidot Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai, Eiropas Parlaments norāda, ka progress vardarbības pret sievietēm un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanā ir neliels.

Vardarbība pret sievietēm un ar dzimumu saistīta vardarbība ir pamattiesību pārkāpums un radikāla diskriminācijas forma, kas reizē ir gan dzimumu nevienlīdzības cēlonis, gan sekas.

Komisija 2016. gada 4. martā ierosināja ES pievienošanos Stambulas konvencijai, kas ir pirmais juridiski saistošais instruments vardarbības pret sievietēm novēršanai un apkarošanai starptautiskā līmenī. Visas ES dalībvalstis to ir parakstījušas, taču tikai četrpadsmit ir to ratificējušas.

– Kādus konkrētus pasākumus dalībvalstis ir iekļāvušas savos tiesību aktos, lai aizsargātu sievietes no vardarbības?

– Kā Padomes prezidentūra atbalsta dalībvalstis izpratnes veicināšanā par vardarbības pret sievietēm postošajām sekām?

– Vai Padomes prezidentūra var paskaidrot, kā ES pievienošanās šai konvencijai aizsargās sievietes pret vardarbību?