Postup : 2016/2966(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000143/2016

Predkladané texty :

O-000143/2016 (B8-1815/2016)

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 16k
17. novembra 2016
O-000143/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000143/2016
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, v mene skupiny ECR

 Vec: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách
 Odpoveď v pléne 

V predvečer Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách Európsky parlament konštatuje, že v boji proti násiliu na ženách a rodovo motivovanému násiliu sa dosiahol len malý pokrok.

Násilie na ženách a rodovo motivované násilie je porušením základných práv a extrémnou formou diskriminácie, ktorá je príčinou a zároveň dôsledkom nerovnosti medzi ženami a mužmi.

Komisia navrhla 4. marca 2016 pristúpenie k Instanbulskému dohovoru, ktorý je prvým právne záväzným nástrojom prevencie a boja proti násiliu na ženách na medzinárodnej úrovni. Podpísali ho všetky členské štáty EÚ, ale len štrnásť z nich ho ratifikovalo.

– Aké konkrétne kroky podnikli členské štáty na úrovni svojich vnútroštátnych predpisov na ochranu žien pred násilím?

– Ako podporuje predsedníctvo členské štáty pri zvyšovaní informovanosti o devastujúcich následkoch násilia páchaného na ženách?

– Môže predsedníctvo vysvetliť, ako pristúpenie Únie k dohovoru prispeje k ochrane žien pred násilím?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia