Postup : 2016/2966(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000144/2016

Předložené texty :

O-000144/2016 (B8-1816/2016)

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 185kWORD 16k
17. listopadu 2016
O-000144/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000144/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, za skupinu ECR

 Předmět: Přistoupení EU k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám
 Odpověď na plenárním zasedání 

V předvečer Mezinárodního dne proti násilí na ženách Evropský parlament konstatuje, že v oblasti potírání násilí vůči ženám a genderově podmíněného násilí bylo dosaženo jen malého pokroku.

Násilí vůči ženám a genderově podmíněné násilí jsou porušením základních práv a krajní formou diskriminace, příčinou, ale i důsledkem nerovnosti pohlaví.

Dne 4. března 2016 Komise navrhla, aby EU přistoupila k Istanbulské úmluvě, prvnímu právně závaznému nástroji pro prevenci a potírání násilí vůči ženám na mezinárodní úrovni. Všechny členské státy EU úmluvu podepsaly, ale jen čtrnáct z nich ji ratifikovalo.

– Jaká konkrétní opatření přijaly členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech na ochranu žen před násilím?

– Jak hodlá Komise podpořit členské státy při zvyšování informovanosti o zničujících následcích násilí vůči ženám?

– Může Komise vysvětlit, jakým způsobem přispěje přistoupení EU k uvedené úmluvě k ochraně žen před násilím?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí