Menetlus : 2016/2966(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000144/2016

Esitatud tekstid :

O-000144/2016 (B8-1816/2016)

Arutelud :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 97kWORD 16k
17. november 2016
O-000144/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000144/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, fraktsiooni ECR nimel

 Teema: ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga
 Vastus täiskogul 

Rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva eel märgib Euroopa Parlament, et naistevastase ja soopõhise vägivalla vastu võitlemisel on tehtud vähe edusamme.

Naistevastane ja soopõhine vägivald kujutavad endast põhiõiguste rikkumist ja diskrimineerimise ekstreemset vormi, mis on ühteaegu nii soolise ebavõrdsuse põhjus kui ka tagajärg.

Komisjon tegi 4. märtsil 2016 ettepaneku ELi liitumiseks Istanbuli konventsiooniga, mis on rahvusvahelisel tasandil esimene õiguslikult siduv vahend naistevastase vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks. Kõik ELi liikmesriigid on konventsiooni allkirjastanud, ent vaid neliteist neist on selle ratifitseerinud.

– Milliseid konkreetseid samme on liikmesriigid oma siseriiklikus õiguses astunud naiste kaitsmiseks vägivalla eest?

– Kuidas toetab komisjon liikmesriike teadlikkuse tõstmisel naistevastase vägivalla laastavate tagajärgede kohta?

– Kas komisjon võiks selgitada, kuidas ELi liitumine kõnealuse konventsiooniga pakub naistele kaitset vägivalla eest?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika