Parlamento klausimas - O-000144/2016Parlamento klausimas
O-000144/2016

  ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija)

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000144/2016
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
  Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, ECR frakcijos vardu

  Procedūra : 2016/2966(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000144/2016
  Pateikti tekstai :
  O-000144/2016 (B8-1816/2016)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienos išvakarėse Europos Parlamentas pažymi, kad padaryta nedaug pažangos kovojant su smurtu prieš moteris ir smurtu dėl lyties.

  Smurtas prieš moteris ir smurtas dėl lyties – tai pagrindinių teisių pažeidimas ir kraštutinė diskriminacijos forma, o tai yra ir lyčių nelygybės priežastis, ir pasekmė.

  2016 m. kovo 4 d. Komisija pasiūlė, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos – pirmosios teisiškai privalomos priemonės dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo tarptautiniu lygmeniu. Konvenciją pasirašė visos ES valstybės narės, tačiau tik keturiolika iš jų ją ratifikavo.

  – Kokių konkrečių veiksmų ėmėsi valstybės narės, kad savo nacionaliniais teisės aktais apsaugotų moteris nuo smurto?

  – Kaip Komisija remia valstybes nares joms didinant informuotumą apie pražūtingas smurto prieš moteris pasekmes?

  – Ar gali Komisija paaiškinti, kaip ES prisijungimas prie konvencijos suteiktų moterims apsaugą nuo smurto?