Postup : 2016/2966(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000144/2016

Predkladané texty :

O-000144/2016 (B8-1816/2016)

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 14
CRE 23/11/2016 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 16k
17. novembra 2016
O-000144/2016
Otázka na ústne zodpovedanie O-000144/2016
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Arne Gericke, Julie Girling, Helga Stevens, v mene skupiny ECR

 Vec: Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu
 Odpoveď v pléne 

Pred Medzinárodným dňom boja proti násiliu páchanému na ženách Európsky parlament konštatuje, že v boji proti násiliu voči ženám a rodovo motivovanému násiliu sa dosiahol len malý pokrok.

Násilie páchané na ženách a rodovo motivované násilie predstavujú porušenie ľudských práv a extrémnu formu diskriminácie, ktorá je tak príčinou, ako aj dôsledkom rodovej nerovnosti.

Dňa 4. marca 2016 Komisia navrhla pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru, prvému právne záväznému nástroju na predchádzanie a boj proti násiliu páchanému na ženách na medzinárodnej úrovni. Všetky členské štáty EÚ ho podpísali, ale len štrnásť z nich ho ratifikovalo.

– Aké konkrétne kroky podnikli členské štáty na úrovni ich vnútroštátnych predpisov na ochranu žien pred násilím?

– Ako podporuje Komisia členské štáty pri zvyšovaní informovanosti o devastujúcich následkoch násilia páchaného na ženách?

– Môže Komisia vysvetliť, ako pristúpenie Únie k dohovoru prispeje k ochrane žien pred násilím?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia