Διαδικασία : 2016/3000(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000145/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000145/2016 (B8-1819/2016)

Συζήτηση :

PV 14/12/2016 - 22
CRE 14/12/2016 - 22

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 182kWORD 16k
18 Νοεμβρίου 2016
O-000145/2016
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000145/2016
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Mady Delvaux, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

 Θέμα: Αναγνώριση του περιεχομένου των εγγράφων οικογενειακής κατάστασης·
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 6 Ιουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση κανονισμού, το ενδεχόμενο μιας δεύτερης πρότασης είχε εξεταστεί με σκοπό να διασφαλιστεί η αναγνώριση του περιεχομένου των εγγράφων οικογενειακής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης. Κατά την ακρόασή της, πριν από το διορισμό της, η Επίτροπος Jοurονá δήλωσε ότι είχαν ήδη αρχίσει προπαρασκευαστικές εργασίες από τις υπηρεσίες της Επιτροπής ενόψει την διεξαγωγής μελέτης για όλα τα συναφή θέματα.

Προτίθεται άραγε ακόμα η Επιτροπή να υποβάλει παρόμοια πρόταση για την αναγνώριση του περιεχομένου των εγγράφων οικογενειακής κατάστασης; Εάν ναι, πότε προβλέπεται ότι θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της μελέτης και/ή της αξιολόγησης αντικτύπου; Και, ακόμη πιο σημαντικό, πότε μπορεί το Κοινοβούλιο να αναμένει την υποβολή της πρότασης αυτής; Προτίθεται άραγε ακόμη η Επιτροπή να περιλαμβάνει τις καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης αυτής; Εάν όχι, ποιος είναι ο λόγος για την αλλαγή του σχεδίου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου