Parlamentarno vprašanje - O-000146/2016Parlamentarno vprašanje
O-000146/2016

Razmere v Italiji po potresih

Vprašanje za ustni odgovor O-000146/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2016/2988(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000146/2016
Predložena besedila :
O-000146/2016 (B8-1817/2016)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Osrednjo Italijo je 24. avgusta 2016 prizadel uničujoč potres. Sledili so mu trije močni potresi in tresenje tal v regijah osrednje Italije, in sicer 26. oktobra z magnitudo 5,5 in 6,1 ter 30. oktobra z magnitudo 6,5. Zaradi potresov je bilo ranjenih več kot 400 ljudi, umrlo pa jih je 290. Morebitni verižni učinek, ki je lahko posledica kumulativne škode drugih naravnih katastrof, bi lahko povzročil razselitev 100.000 prebivalcev.

Z Uredbo (EU) št. 661/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 je bil ustanovljen Solidarnostni sklad Evropske unije (sklad), saj naravne nesreče različnih vrst vsako leto pretresajo Evropo, včasih tudi večkrat v letu, zadnje so prizadele Italijo in druge države članice, kot so Portugalska, Grčija in Ciper.

Ali je Komisija sprejela vse nujne ukrepe, da bi zagotovila podporo in pomoč italijanskim nacionalnim in regionalnim organom, ki sodelujejo v prizadevanjih za pomoč po nesreči, tudi s poenostavitvijo postopkov ter skrajšanjem obdobja za odobritev in izplačilo sredstev iz sklada iz Uredbe (EU) št. 661/2014?

Ker je v Uredbi (EU) št. 661/2014 določeno, da lahko regija prejme sredstva sklada samo, če naravna nesreča povzroči neposredno škodo, višjo od 1,5% BDP prizadete regije, ali lahko Komisija potrdi, da je referenčni prag BDP-ja izračunan na letni osnovi na podlagi podatkov Eurostata, ki jih posredujejo države članice?

Ali lahko Komisija ob upoštevanju velike pogostosti teh nesreč v nekaterih regijah predvidi opustitev veljavne uredbe, saj temelji na povzročeni škodi ene naravne nesreče, ter razmisli o razširitvi tega izračuna na kumulativni izračun škode, ki presega omenjeni prag BDP-ja in jo povzroči več naravnih katastrof v isti regiji?

Ali lahko Komisija pojasni, na kateri podlagi oceni učinkovitost izvajanja solidarnostnega sklada v prizadetih državah članicah, in preuči možnost posebnega ocenjevanja za primere, ko so naravne nesreče pogostejše?