Postup : 2016/2903(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000147/2016

Předložené texty :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Rozpravy :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Hlasování :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 193kWORD 17k
29. listopadu 2016
O-000147/2016
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000147/2016
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Biologické pesticidy představující nízké riziko
 Odpověď na plenárním zasedání 

Používání konvenčních přípravků na ochranu rostlin je stále častěji předmětem kontroverzí kvůli rizikům, která představují pro lidské zdraví a životní prostředí. Biologické pesticidy s nízkým rizikem mohou představovat funkční alternativu ke konvenčním přípravkům na ochranu rostlin, jak pro tradiční, tak i ekologické zemědělce, a mohou přispívat k dosažení udržitelnějšího zemědělství.

Článek 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES(1) ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, uvádí, že používání přípravků na ochranu rostlin představujících nízké riziko má být v určitých oblastech upřednostněno, jako například v oblastech využívaných širokou veřejností nebo v chráněných oblastech. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(2) stanoví určité pobídky pro účinné látky a přípravky na ochranu rostlin představující nízké riziko.

V EU je ovšem v současné době schváleno pouze sedm účinných látek klasifikovaných jako „představující nízké riziko“, z nichž šest jsou biologické účinné látky. Biologickým pesticidům představujícím nízké riziko bývá navíc často zamítnuto povolení z důvodu jejich nižší účinnosti.

Jaká legislativní a nelegislativní opatření v současnosti přijímá Komise s cílem zvýšit dostupnost biologických pesticidů představujících nízké riziko? Jaká opatření zamýšlí přijmout v budoucnu? Jaký je harmonogram těchto opatření?

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.
(2) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí