Procedure : 2016/2903(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000147/2016

Indgivne tekster :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Forhandlinger :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Afstemninger :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 16k
29. november 2016
O-000147/2016
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000147/2016
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: Biologiske lavrisikopesticider
 Besvarelse på plenarmøde 

Anvendelsen af traditionelle plantebeskyttelsesmidler er i stigende grad omstridt som følge af de risici, som de medfører for menneskers sundhed og miljøet. Biologiske lavrisikopesticider kan udgøre et bæredygtigt alternativ til traditionelle plantebeskyttelsesmidler for både konventionelle og økologiske landmænd og bidrage til et mere bæredygtigt landbrug.

Artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009(1) om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider fastsætter, at anvendelsen af lavrisikoplantebeskyttelsesmidler skal prioriteres i specifikke områder såsom områder, der benyttes af offentligheden, og beskyttede områder. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(2) fastsætter i mellemtiden visse incitamenter for lavrisikoaktivstoffer og lavrisikoplantebeskyttelsesmidler.

For øjeblikket er imidlertid kun syv aktive stoffer, der er klassificeret som lavrisikostoffer – hvoraf seks er biologiske aktive stoffer – godkendt i Unionen. Desuden afvises godkendelsen af biologiske lavrisikopesticider ofte som følge af deres lavere effektivitet.

Hvilke lovgivnings- og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger er Kommissionen ved at træffe for at øge tilgængeligheden af biologiske lavrisikopesticider? Hvilke foranstaltninger agter den at træffe i fremtiden? Hvad er tidsplanen for disse foranstaltninger?

(1) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.
(2) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik