Menetlus : 2016/2903(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000147/2016

Esitatud tekstid :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Arutelud :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Hääletused :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 17k
29. november 2016
O-000147/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000147/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid
 Vastus täiskogul 

Riskide tõttu, mida tavapärased taimekaitsevahendid endast inimese tervisele ja keskkonnale kujutavad, tekitab nende kasutamine järjest suuremat poleemikat. Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid võivad nii traditsioonilise kui ka mahepõllumajandusega tegelevate ettevõtjate jaoks olla tavapärastele taimekaitsevahenditele mõistlik alternatiiv ning nende abil on võimalik muuta põllumajandus säästvamaks.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/128/EÜ(1) (millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks) artiklis 12 on sätestatud, et madala riskiastmega taimekaitsevahendite kasutamist tuleb eelistada konkreetsetes piirkondades, nagu üldsuse kasutatavad alad ja kaitsealad. Samal ajal on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruses (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(2) nähtud ette teatud stiimulid madala riskiastmega aktiivainete ja madala riskiastmega taimekaitsevahendite kasutamiseks.

Praegu on ELis heaks kiidetud siiski ainult seitse – neist kuus on bioloogilised – toimeainet, mille riskiastet peetakse madalaks. Lisaks keeldutakse sageli madala riskiastmega bioloogilistele pestitsiididele luba andmast, kuna need on vähem tõhusad.

Missuguseid seadusandlikke ja muid kui seadusandlikke meetmeid komisjon praegu võtab, et suurendada madala riskiastmega bioloogiliste pestitsiidide kättesaadavust? Missuguseid meetmeid kavatseb komisjon edaspidi võtta? Missugune on nende meetmete ajakava?

(1) ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.
(2) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika