Menettely : 2016/2903(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000147/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Keskustelut :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Äänestykset :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 16k
29. marraskuuta 2016
O-000147/2016
Suullisesti vastattava kysymys O-000147/2016
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

 Aihe: Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Perinteisten kasvinsuojeluaineiden käyttö on yhä kiistanalaisempaa, koska näistä aineista aiheutuu riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet voivat tarjota sekä perinteisille maanviljelijöille että luomuviljelijöille käyttökelpoisen vaihtoehdon perinteisille kasvinsuojeluaineille sekä edistää kestävämpää maataloutta.

Yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY(1) 12 artiklan mukaan vähäriskisten torjunta-aineiden käyttö on asetettava etusijalle tietyillä alueilla, kuten suuren yleisön käyttämillä alueilla ja suojelualueilla. Samaan aikaan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY(2) kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetään tietyistä kannustimista vähäriskisille tehoaineille ja vähäriskisille kasvinsuojeluaineille.

Unionissa on kuitenkin tähän mennessä hyväksytty vain seitsemän vähäriskiseksi luokiteltavaa tehoainetta ja kuusi niistä on biologisia tehoaineita. Lisäksi biologisilta vähäriskisiltä torjunta-aineilta evätään usein lupa, koska ne eivät ole yhtä tehokkaita.

Mitä lainsäädäntö- ja muita toimenpiteitä komissio toteuttaa parhaillaan biologisten vähäriskisten torjunta-aineiden saatavuuden parantamiseksi? Mitä toimenpiteitä se aikoo toteuttaa tulevaisuudessa? Millainen aikataulu näillä toimenpiteillä on?

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71.
(2) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö