Procedūra : 2016/2903(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000147/2016

Iesniegtie teksti :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Debates :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Balsojumi :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 189kWORD 16k
2016. gada 29. novembris
O-000147/2016
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000147/2016
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

 Temats: Bioloģiskie zema riska pesticīdi
 Atbilde plenārsēdē 

Tradicionālo augu aizsardzības līdzekļu izmantošana kļūst arvien strīdīgāka, ņemot vērā riskus, ko tie rada cilvēku veselībai un videi. Bioloģiskie zema riska pesticīdi gan tradicionālajiem, gan bioloģiskajiem lauksaimniekiem var būt dzīvotspējīga alternatīva tradicionālajiem augu aizsardzības līdzekļiem un var veicināt ilgtspējīgāku lauksaimniecību.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvas 2009/128/EK(1), ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai, 12. pantā paredzēts, ka zema riska augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu nosaka par prioritāti konkrētās teritorijās, piemēram, teritorijās, kuras izmanto plašāka sabiedrība, un aizsargājamās teritorijās. Vienlaikus Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK(2), paredz noteiktus stimulus zema riska aktīvajām vielām un zema riska augu aizsardzības līdzekļiem.

Tomēr tikai septiņas aktīvās vielas (no kurām sešas ir bioloģiski aktīvās vielas), kas klasificētas kā zema riska vielas, pašlaik ir apstiprinātas Savienībā. Turklāt bioloģiskajiem zema riska pesticīdiem bieži vien tiek atteikta atļauja tādēļ, ka to efektivitāte ir zemāka.

Kādus leģislatīvos un neleģislatīvos pasākumus Komisija pašlaik veic, lai palielinātu bioloģisko zema riska pesticīdu pieejamību? Kādus pasākumus tā plāno veikt nākotnē? Kādi ir šiem pasākumiem paredzētie termiņi?

(1) OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp.
(2) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika