Procedură : 2016/2903(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000147/2016

Texte depuse :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Dezbateri :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Voturi :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 188kWORD 17k
29 noiembrie 2016
O-000147/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000147/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 Subiect: Pesticide biologice cu risc redus
 Răspuns în plen 

Folosirea produselor fitosanitare convenționale este tot mai controversată, din cauza riscurilor pe care acestea le prezintă pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu. Pesticidele biologice cu risc redus pot fi o alternativă viabilă la produsele fitosanitare convenționale, atât pentru fermierii care practică agricultura convențională, cât și pentru cei care practică agricultura ecologică, contribuind, în plus, la o agricultură mai sustenabilă.

Articolul 12 din Directiva 2009/128/CE(1) a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor stipulează că în anumite zone se va acorda prioritate utilizării produselor fitosanitare cu risc redus, de exemplu în zonele utilizate de public sau în zonele protejate. În același timp, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului(2) prevede anumite stimulente pentru substanțele active cu risc redus și produsele fitosanitare cu risc redus.

Cu toate acestea, doar șapte substanțe active – dintre care șase sunt substanțe active biologice – clasificate ca fiind „cu risc redus” sunt în prezent aprobate în UE. În plus, autorizarea pesticidelor biologice cu risc redus este deseori refuzată din cauza eficacității lor mai scăzute.

Ce măsuri legislative și nelegislative ia Comisia în prezent pentru a crește disponibilitatea pesticidelor biologice cu risc redus? Ce măsuri intenționează să ia în viitor? Care este calendarul preconizat pentru respectivele măsuri?

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 71.
(2) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică - Politica de confidențialitate