Postopek : 2016/2903(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000147/2016

Predložena besedila :

O-000147/2016 (B8-1821/2016)

Razprave :

PV 13/02/2017 - 11
CRE 13/02/2017 - 11

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.15
CRE 15/02/2017 - 7.15

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 187kWORD 17k
29. november 2016
O-000147/2016
Vprašanje za ustni odgovor O-000147/2016
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi, Mireille D'Ornano, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 Zadeva: Biološki pesticidi z majhnim tveganjem
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Uporaba konvencionalnih fitofarmacevtskih sredstev je vse bolj sporno vprašanje zaradi tveganj, ki jih predstavljajo za zdravje ljudi in okolje. Biološki pesticidi z majhnim tveganjem bi utegnili biti učinkovito nadomestilo za konvencionalna fitofarmacevtska sredstva tako za konvencionalne kot za ekološke kmete ter prispevati k bolj trajnostnemu kmetijstvu.

Člen 12 Direktive 2009/128/ES(1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov določa, da se na posebnih območjih daje prednost fitofarmacevtskim sredstvom z majhnim tveganjem, kot so območja, ki jih uporablja širša javnost, in zavarovana območja. Hkrati Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS(2) določa nekatere spodbude za aktivne snovi in fitofarmacevtska sredstva z majhnim tveganjem.

Vendar je v EU ta čas odobrenih le sedem aktivnih snovi, med njimi šest bioloških aktivnih snovi, ki so opredeljene kot snovi „z majhnim tveganjem“. Poleg tega je registracija bioloških pesticidov z majhnim tveganjem pogosto zavrnjena zaradi njihove manjše učinkovitosti.

Katere zakonodajne in nezakonodajne ukrepe ta čas uvaja Komisija, da bi povečala razpoložljivost bioloških pesticidov z majhnim tveganjem? Katere ukrepe namerava sprejeti v prihodnje? Kakšen je časovni razpored za te ukrepe?

(1) UL L 309, 24.11.2009, str. 71.
(2) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov