Menetlus : 2017/2526(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000152/2016

Esitatud tekstid :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Arutelud :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Hääletused :

PV 15/03/2017 - 9.7

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 192kWORD 19k
7. detsember 2016
O-000152/2016
Suuliselt vastatav küsimus O-000152/2016
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

 Teema: Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale
 Vastus täiskogul 

Mittediskrimineeriva maanteemaksu puhul on väga oluline, et kõik kasutajad maksaksid maanteede kasutamise eest ühesugust tasu. Üks komisjoni põhimuresid seoses Saksamaa esialgse maanteemaksu käsitleva õigusaktiga oli see, et sellega diskrimineeriti teistest riikidest pärit autojuhte, sest õigusakt võimaldas Saksamaa elanikel saada maksusoodustust, mis vastas täpselt maanteemaksu suurusele. Seega oleks maanteemaksu mootorsõidukimaksust mahaarvamine toonud Saksamaal registreeritud autode puhul kaasa tegelikult maksuvabastuse. Kuna seda probleemi polnud arvesse võetud, käivitas komisjon rikkumismenetluse ja andis asja lõpuks Euroopa Kohtusse. Nüüd aga kavatseb komisjon rikkumismenetluse peatada, sest jõudis Saksamaaga 1. detsembril 2016 kokkuleppele. Nii volinik Violeta Bulc kui ka Saksamaa transpordiminister Alexander Dobrindt on veendunud, et uus süsteem on „mittediskrimineeriv“ ja „täielikult kooskõlas ELi õigusega“.

Kuid muudetud ettepanek tagab ikkagi, et ainult Saksamaal registreeritud sõidukite puhul arvatakse maanteemaks nende iga-aastasest mootorsõidukimaksust maha. Tegelikult hakkavad Saksamaa maanteemaksu maksma ikkagi ainult teistest riikidest pärit kasutajad – ja Saksamaa transpordiminister kinnitas seda uuesti avalikult.

Kas komisjon võiks selgitada, mis mõttes kaotab see poliitiline teineteisemõistmine kodakondsusel põhineva diskrimineerimise?

Komisjon peab muudetud maanteemaksukava „tähtsaks esimeseks sammuks seoses tema kavaga luua kogu ELi hõlmav maanteemaksusüsteem“.

Miks on komisjon selle süsteemi headuses veendunud, kui selle eesmärk on eelkõige maksustada teistest riikidest pärit kasutajaid?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika