Parlamenti kérdés - O-000152/2016Parlamenti kérdés
O-000152/2016

Németország útdíj bevezetésére vonatkozó felülvizsgált tervének bizottsági jóváhagyása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000152/2016
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

Eljárás : 2017/2526(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000152/2016
Előterjesztett szövegek :
O-000152/2016 (B8-0201/2017)
Elfogadott szövegek :

A megkülönböztetésmentes útdíjakat illetően az egyik legfontosabb követelmény, hogy valamennyi felhasználó ugyanazt a díjat fizesse az utak használatáért. Az útdíjakra vonatkozó eredeti német jogszabállyal kapcsolatban az volt a Bizottság egyik alapvető aggálya, hogy az hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a külföldi gépjárművezetőkkel szemben, mivel lehetővé tette a német illetőségű személyek számára, hogy pontosan az útdíj költségének megfelelő összegű adócsökkentést vehessenek igénybe. Így az útdíjnak a gépjárműadóból való levonása azt eredményezte volna, hogy kizárólag a Németországban regisztrált járművek de facto mentességet kaptak volna a díjfizetés alól. Mivel ezt az aggályt nem orvosolták, a Bizottság kötelezettségszegési eljárást, végül pedig pert indított Németország ellen az Európai Unió Bírósága előtt. A Bizottság azonban most fel fogja függeszteni a kötelezettségszegési eljárást, mivel 2016. december 1-jén megállapodást ért el Németországgal. Mind Violeta Bulc biztosnak, mind Németország közlekedési miniszterének, Alexander Dobrindtnak meggyőződése, hogy az új rendszer „megkülönböztetésmentes” és „teljes mértékben összhangban áll az uniós joggal”.

A módosított javaslat azonban ennek ellenére azt biztosítja, hogy csak a Németországban regisztrált járművel rendelkezők vonhassák le az útdíjat az éves gépjárműadó-fizetési kötelezettségükből. Gyakorlatilag – és ezt ismét nyilvánosan megerősítette a német közlekedési miniszter – továbbra is csak a külföldi úthasználóknak kell majd ténylegesen kifizetniük a német útdíjat.

Ki tudná-e fejteni a Bizottság, hogy ez a politikai megállapodás mennyiben szünteti meg az állampolgárság alapján történő bármiféle megkülönböztetést?

A Bizottság úgy véli, hogy a felülvizsgált díjszabási rendszer „fontos előrelépés a Bizottság azon terve felé, hogy létrehozza az uniós úthasználatidíj-rendszert”.

Miért meggyőződése a Bizottságnak, hogy ez a rendszer megfelelő, amikor annak célja, hogy elsősorban a külföldi úthasználókra vessen ki díjakat?