Procedūra : 2017/2526(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000152/2016

Pateikti tekstai :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Debatai :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Balsavimas :

PV 15/03/2017 - 9.7

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 196kWORD 17k
2016 m. gruodžio 7 d.
O-000152/2016
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000152/2016
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

 Tema: Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Pagrindinis nediskriminacinių kelių mokesčių reikalavimas yra tas, kad visi naudotojai turi mokėti tą patį mokestį už naudojimąsi keliais. Vienas iš pagrindinių Komisijos susirūpinimą kėlusių dalykų buvo tai, kad pagal pirminį Vokietijos teisės aktą buvo diskriminuojami užsienio vairuotojai, nes Vokietijos gyventojams buvo suteikiama galimybė gauti mokesčių sąskaitos nuolaidą, atitinkančią tikslią kelių mokesčio sumą. Taigi kelių mokesčio išskaičiavimas iš transporto priemonės mokesčio faktiškai reikštų, kad nuo kelių mokesčio atleidžiami tik Vokietijoje registruoti automobiliai. Kadangi ši problema nebuvo sprendžiama, Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir galų gale iškėlė Vokietijai bylą Europos Teisingumo Teisme. Tačiau dabar Komisija pažeidimo nagrinėjimo procedūrą sustabdys, nes 2016 m. gruodžio 1 d. ji pasiekė susitarimą su Vokietija. Tiek Komisijos narė Violeta Bulc, tiek Vokietijos transporto ministras Alexander Dobrindt yra įsitikinę, kad naujoji sistema yra „nediskriminacinė“ ir „visiškai atitinka ES teisę“.

Vis dėlto pagal pakeistąjį pasiūlymą bus vis tiek užtikrinta, kad tik Vokietijoje registruotiems automobiliams būtų iš jų metinės transporto priemonės mokesčių sąskaitos atimtas kelių mokestis. Faktiškai – ir tai dar kartą viešai patvirtino Vokietijos transporto ministras – Vokietijos kelių mokestį iš tikrųjų mokės vis dar užsienio naudotojai.

Ar galėtų Komisija išaiškinti, kiek šis politinis susitarimas panaikina su pilietybe susijusią diskriminaciją?

Komisija mano, kad ši pataisyta apmokestinimo sistema yra „svarbus pirmas žingsnis siekiant įgyvendinti jos planus sukurti ES masto kelių apmokestinimo sistemą“.

Dėl kokių tikslių priežasčių Komisija palaiko šią sistemą, jeigu jos tikslas – visų pirma apmokestinti užsienio naudotojus?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas - Privatumo politika