Procedură : 2017/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000152/2016

Texte depuse :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Dezbateri :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Voturi :

PV 15/03/2017 - 9.7

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 19k
7 decembrie 2016
O-000152/2016
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000152/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune, Edouard Martin

 Subiect: Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră
 Răspuns în plen 

Una dintre cerințele-cheie privind taxele rutiere nediscriminatorii este ca toți utilizatorii să achite aceeași taxă pentru utilizarea drumurilor. Una dintre preocupările principale ale Comisiei cu privire la legislația inițială a Germaniei privind introducerea unei taxe rutiere a fost faptul că era discriminatorie față de șoferii străini deoarece permitea rezidenților germani să obțină a reducere a impozitului corespunzătoare cu valoarea exactă a costului taxei. Prin urmare, scăderea taxei rutiere din impozitul pe vehicule ar fi dus, de fapt, la o scutire de plată a acestei taxe exclusiv pentru vehiculele înregistrate în Germania. Având în vedere că această problemă nu a fost soluționată, Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând, în cele din urmă, Germania la Curtea Europeană de Justiție. Cu toate acestea, Comisia va suspenda acum procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deoarece, la 1 decembrie 2016, a ajuns la un acord cu Germania. Atât comisarul Violeta Bulc, cât și ministrul german al transporturilor, Alexander Dobrindt, sunt convinși că noul sistem este „nediscriminatoriu” și „respectă în totalitate dreptul UE”.

Propunerea modificată ar urma însă să asigure faptul că numai vehiculele înregistrate în Germania vor beneficia de o scădere a taxei rutiere din impozitul anual pe vehicule. De fapt, astfel cum a afirmat din nou public ministrul german al transporturilor, este în continuare valabil faptul că numai utilizatorii străini ai drumurilor vor achita taxa rutieră germană.

Ar putea Comisia să explice în ce măsură acest acord politic elimină orice formă de discriminare bazată pe naționalitate?

Comisia consideră că acest sistem de taxare revizuit este „un pas important către îndeplinirea planurilor sale de a crea un sistem de taxare rutieră la nivelul întregii UE”.

Care sunt mai exact motivele pentru către Comisia este convinsă de acest sistem, având în vedere că obiectivul principal al acestuia este de a taxa mai ales utilizatorii străini?

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate