Парламентарен въпрос - O-000004/2017Парламентарен въпрос
O-000004/2017

Запитване - Сътрудничество между трафиканти на хора и НПО, които участват в дейности на търсене и спасяване в Средиземно море

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания O-000004/2017/rev.1
до Комисията
Член 130 б от Правилника за дейността
Beatrix von Storch, от името на групата EFDD

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000004/2017
Внесени текстове :
O-000004/2017 (B8-0206/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

На 15 декември 2016 „Файненшъл таймс“ публикува няколко откъса от „изтекли“ доклади на Frontex, които предполагат високо равнище на сътрудничество между извършващи незаконно превеждане на мигранти и НПО:

– „… престъпни мрежи, които превеждат незаконно мигранти директно на плавателен съд на НПО .“

– „… ясни указания преди заминаването относно точната посока, която да бъде следвана, за да бъдат достигнати лодките на НПО.“

– „… хора, спасени от плавателните съдове на НПО, често „не са имали желание да сътрудничат с експертите в областта на информацията“ и някои от тях твърдят, „че те са предупредени да не сътрудничат на правоприлагащите италиански органи или Frontex“.

През този период се наблюдава увеличаване на дейността на НПО в региона и рязко намаляване на случаите на спасяване в отговор на сигнали за беда. Frontex предполага, че последното се дължи на това, че „НПО действат в по-голяма близост до либийските териториални води или дори на светлините, използвани от спасителните лодки, които – както твърди агенцията – са действали като „лъч за мигрантите““.

Комисията счита ли, че такива действия представляват сътрудничество с извършващите незаконно превеждане, и ако не – би ли дефинирала какво би представлявало такова сътрудничество?

Комисията счита ли, че такива действия представляват колюзия, и ако не – би ли дефинирала какво би представлявало такова сътрудничество?

ЕС предвижда ли финансово подпомагане на НПО, които се занимават с търсене и спасяване в Средиземно море?