Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000004/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000004/2017

Større forespørgsel - Samarbejde mellem menneskesmuglere og NGO'er, der udfører eftersøgnings- og redningsopgaver i Middelhavet

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling O-000004/2017/ændr.1
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130b
Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000004/2017
Indgivne tekster :
O-000004/2017 (B8-0206/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 15. december 2016 bragte Financial Times en række uddrag fra lækkede Frontexrapporter, som tyder på, at der finder et omfattende samarbejde sted mellem menneskesmuglere og NGO'er:

– "[…] kriminelle netværk anvendte direkte et NGO-fartøj til smugling af migranter."

– "[…] inden afgang blev der givet klare instrukser om, i hvilken retning man skulle sejle for at nå frem til NGO'ernes både."

– "[…] personer, som var blevet reddet af NGO-fartøjer, var ofte helt afvisende over for at samarbejde med debriefingeksperter, og nogle hævdede, at de var blevet advaret imod at samarbejde med det italienske politi og Frontex."

I denne periode er der samtidig sket en stærk stigning i NGO-aktiviteterne i regionen, medens antallet af redningsaktioner, der er iværksat som reaktion på nødsignaler, er faldet brat. Efter Frontex' opfattelse kan sidstnævnte fænomen skyldes det forhold, at NGO'erne arbejder tættere på libysk territorialfarvand, eller sågar de lys, som redningsbådene anvender, og som – ifølge agenturet – fungerer som "ledestjerne" for migranterne.

Mener Kommissionen, at sådanne handlinger er udtryk for samarbejde med menneskesmuglere, og kan den i benægtende fald definere, hvornår der ville være tale om et sådant?

Mener den, at sådanne handlinger er udtryk for aftalt spil, og kan den i benægtende fald definere, hvornår der ville være tale om et sådant?

Yder EU finansiel støtte til NGO'er, der udfører eftersøgnings- og redningsopgaver i Middelhavet?