Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000004/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000004/2017

Μείζονος σημασίας επερώτηση - Συνεργασία μεταξύ διακινητών ανθρώπων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση O-000004/2017/αναθ.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000004/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000004/2017 (B8-0206/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 η εφημερίδα Financial Times δημοσίευσε διάφορα αποσπάσματα από εκθέσεις του Frοntex που είχαν διαρρεύσει στον Τύπο και από τις οποίες προκύπτει ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ διακινητών ανθρώπων και ΜΚΟ:

– «… εγκληματικά δίκτυα διακινούσαν μετανάστες χρησιμοποιώντας απευθείας σκάφος ΜΚΟ.»

– «… πριν από την αναχώρηση είχαν δοθεί [στους μετανάστες] σαφείς οδηγίες για την ακριβή κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσουν προκειμένου να φτάσουν στα σκάφη ΜΚΟ.»

– «[…] οι άνθρωποι που διασώθηκαν από σκάφη ΜΚΟ συχνά “δεν ήταν καθόλου πρόθυμοι να συνεργαστούν με ειδικούς που είχαν έρθει για να μιλήσουν μαζί τους”, ενώ ορισμένοι ισχυρίζονταν “ότι είχαν προειδοποιηθεί να μην συνεργαστούν με τις ιταλικές αρχές επιβολής του νόμου ούτε με τον Frοntex”.»

Κατά την περίοδο αυτή σημειώθηκε επίσης αύξηση των δραστηριοτήτων ΜΚΟ στην περιοχή και απότομη πτώση του αριθμού των επιχειρήσεων διάσωσης μετά την εκπομπή σήματος κινδύνου. Σύμφωνα με τον Frοntex, η πτώση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι «οι ΜΚΟ επιχειρούν πλησιέστερα στα λιβυκά χωρικά ύδατα, ή ότι οι φανοί που φέρουν τα σωστικά σκάφη λειτουργούν - σύμφωνα πάντα με τον Οργανισμό - ως φώτα πορείας για τους μετανάστες».

Θεωρεί η Επιτροπή ότι τέτοιες δράσεις συνιστούν συνεργασία με διακινητές ανθρώπων και, εάν όχι, μπορεί να προσδιορίσει τι θα συνιστούσε συνεργασία;

Θεωρεί η Επιτροπή ότι τέτοιες δράσεις συνιστούν αθέμιτη σύμπραξη και, εάν όχι, μπορεί να προσδιορίσει τι θα συνιστούσε αθέμιτη σύμπραξη;

Παρέχει η ΕΕ χρηματοδοτική βοήθεια σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο: