Parlamendi esitatud küsimus - O-000004/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000004/2017

  Põhjalikum arupärimine - Koostöö inimkaubitsejate ja vabaühenduste vahel, kes osalevad otsingu- ja päästetegevuses Vahemerel

  Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga O-000004/2017/variant1
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 130b
  Beatrix von Storch, fraktsiooni EFDD nimel

  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000004/2017
  Esitatud tekstid :
  O-000004/2017 (B8-0206/2017)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  15. detsembril 2016. aastal avaldati ajalehes Financial Times mitu väljavõtet päevavalgele toodud Frontexi aruannetest, milles antakse mõista, et inimkaubitsejate ja vabaühenduste vahel toimub kõrgetasemeline koostöö:

  – kuritegelikud võrgustikud olevat toimetanud rändajaid ebaseaduslikult üle piiri lausa ühel vabaühenduse laeval;

  – enne lahkumist olevat antud selged juhised selle kohta, mis suunas tuleb vabaühenduste laevadeni jõudmiseks täpselt liikuda;

  – vabaühenduste laevade poolt päästetud inimestel olevat sageli täielikult puudunud tahtmine teha küsitlusekspertidega koostööd ja mõned neist väitsid, et neid olla hoiatatud, et nad ei teeks koostööd Itaalia õiguskaitseasutuste ega Frontexiga.

  Sellel perioodil on täheldatud ka vabaühenduste tegevuse suurenemist asjaomases piirkonnas ja hädaolukorra märguannetele reageerimise raames toimunud päästeoperatsioonide järsku vähenemist. Frontexi arvates on viimane tingitud sellest, et vabaühendused tegutsevad Liibüa territoriaalvetele lähemal, või isegi valvepaatide tuledest, mis Frontexi sõnul toimivad rändajate jaoks teed näitava valgusvihuna.

  Kas komisjon on arvamusel, et niisugune tegevus kujutab endast koostööd inimkaubitsejatega, ja kui ei, kas ta võiks määratleda, mis seda teeks?

  Kas ta on arvamusel, et niisugune tegevus kujutab endast kokkumängu, ja kui ei, kas ta võiks määratleda, mis seda teeks?

  Kas EL annab mis tahes rahalist abi vabaühendustele, kes osalevad otsingu- ja päästetegevuses Vahemerel?