Parlamenta jautājums - O-000004/2017Parlamenta jautājums
O-000004/2017

  Plaša iztaujāšana - Sadarbība starp cilvēku kontrabandistiem un NVO, kas nodarbojas ar meklēšanas un glābšanas pasākumiem Vidusjūrā

  Plaša iztaujāšana, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates O-000004/2017/pārsk.1
  Komisijai
  Reglamenta 130.b pants
  Beatrix von Storch, EFDD grupas vārdā

  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000004/2017
  Iesniegtie teksti :
  O-000004/2017 (B8-0206/2017)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  “Financial Times” 2016. gada 15. decembrī publicēja vairākus izrakstus no nopludinātiem Frontex ziņojumiem, kas liek domāt par augsta līmeņa sadarbību starp kontrabandistiem un NVO.

  – “ ... noziedznieku tīkli transportēja migrantus, izmantojot NVO piederošu kuģi.”

  – “ ... pirms došanās ceļā tika dotas skaidras norādes par virzienu, kurā jādodas, lai sasniegtu NVO laivas”.

  – “ ... NVO kuģu izglābtie cilvēki bieži vien “nepavisam negribēja sadarboties ar iztaujāšanas ekspertiem”, un daži apgalvoja, “ka viņi tikuši brīdināti nesadarboties ar Itālijas tiesībaizsardzības iestādēm vai Frontex”.”

  Šajā laika posmā ir vērojams arī NVO aktivitātes pieaugums minētajā reģionā, bet strauji samazinājās to glābšanas operāciju skaits, ko veica, reaģējot uz briesmu signāliem. Frontex izteicās, ka tas varētu būt skaidrojams ar to, ka „NVO, kas darbojas tuvāk Lībijas teritoriālajiem ūdeņiem, vai pat starmeši, ko izmanto glābšanas laivas, kas — aģentūra norādīja — ir “kā bākas signāls migrantiem””.

  Vai Komisija uzskata, ka šāda rīcība ir uzskatāma par sadarbību ar kontrabandistiem, un ja nē, vai tā varētu skaidri definēt to, kas tad būtu šāda sadarbība?

  Vai Komisija uzskata, ka šāda rīcība ir uzskatāma par slepenu vienošanos, un ja nē, vai tā varētu skaidri definēt to, kas tad tāda būtu?

  Vai ES sniedz kādu finanšu palīdzību NVO, kas nodarbojas ar meklēšanas un glābšanas pasākumiem Vidusjūrā?