Parlamentná otázka - O-000004/2017Parlamentná otázka
O-000004/2017

Väčšia interpelácia - Spolupráca medzi obchodníkmi s ľuďmi a MVO zapojenými do pátracích a záchranných operácií v Stredozemnom mori

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000004/2017/rev.1
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000004/2017
Predkladané texty :
O-000004/2017 (B8-0206/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Časopis Financial Times uverejnil 15. decembra 2016 viacero úryvkov zo správ agentúry Frontex, ktoré prenikli na verejnosť, v ktorých sa naznačuje vysoká úroveň spolupráce medzi prevádzačmi a mimovládnymi organizáciami:

– „... zločinecké siete pašovali migrantov priamo na plavidle MVO.“

– „… jasné pokyny pred odchodom o tom, ako presne sa dostať k lodiam MVO.“

– „… osoby zachránené plavidlami MVO často „vôbec neboli ochotné spolupracovať s expertmi na vedenie pohovorov“ a niektoré z nich tvrdili, že „dostali varovanie, aby nespolupracovali s talianskymi orgánmi presadzovania práva ani agentúrou Frontex“.“

V tomto období došlo aj k výraznému nárastu činnosti mimovládnych organizácií v tomto regióne a k prudkému poklesu počtu záchranných operácií na základe vyslania núdzového signálu. Podľa agentúry Frontex je dôvodom poklesu počtu záchranných operácií to, že „MVO operujú bližšie k líbyjským teritoriálnym vodám, alebo dokonca aj svetlá, ktoré sa používajú na záchranných lodiach a ktoré – podľa agentúry – slúžia ako navádzací lúč pre migrantov‘“.

Domnieva sa Komisia, že takáto činnosť predstavuje spoluprácu s prevádzačmi, a ak nie, môže definovať, čo by sa považovalo za spoluprácu?

Domnieva sa Komisia, že takáto činnosť predstavuje kolúziu, a ak nie, môže definovať, čo by sa považovalo za kolúziu?

Poskytuje EÚ nejakú finančnú pomoc MVO zapojeným do pátracích a záchranných operácií v Stredozemnom mori?