Процедура : 2016/3008(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000005/2017

Внесени текстове :

O-000005/2017 (B8-0202/2017)

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 189kWORD 16k
24 януари 2017 г.
O-000005/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000005/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iskra Mihaylova, от името на Комисия по регионално развитие

 Относно: Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове - въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия
 Отговор по време на пленарно заседание 

Поради късното приключване на преговорите по многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. и разпоредбите за ЕСИ фондовете са налице значителни забавяния в изпълнението на оперативните програми, в назначаването на органите по управление, сертифициране и одит, както и в изпълнението на проектите на местно и регионално равнище. Мащабът на закъсненията доведе до близо 24% намаление на бюджетните кредити за плащания по функция 1б в проектобюджета на ЕС за 2017 г. в сравнение с бюджетните кредити от бюджета на ЕС за 2016 г. Забавянето в изпълнението вече доведе през 2016 г. до предложение за намаление на плащанията по функция 1б с 7 милиарда евро, внесено чрез проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 4/2016.

564 оперативни програми по ЕСИ фондове бяха приети до септември 2016 г. и органи бяха назначени за 334 програми. Извършването на междинните плащания възлезе на 11,5 милиарда евро. Подаването на нови заявления за плащания през 2016 г. достигна 10 милиарда евро. Исканията за неизпълнени плащания за програмния период 2007 – 2013 г. възлязоха на 3,9 милиарда евро.

Комисията по регионално развитие (REGI) подчертава необходимостта от план за действие относно изпълнението през първото тримесечие на 2017 г. Въз основа на докладите за изпълнение, които Комисията трябва да представи до края на 2016 г., ние предлагаме да се проведе обсъждане на този план за действие с цел да се отговори на следните въпроси:

1. Комисията обмисля ли форми на допълнителна гъвкавост, като например предложеното връщане в бюджета на ЕС на отменени бюджетни кредити, включително от функция 1б, вследствие на цялостно или частично неизпълнение?

2. Ще поддържа ли Комисията адекватен план за плащанията за периода до 2023 г. и ще предложи ли при необходимост увеличаване на таваните на плащанията до края на текущия програмен период?

3. Като се имат предвид предстоящите предизвикателства, как ще изпрати Комисията необходимата техническа помощ и консултантски услуги на органите по управление, сертифициране и одит с оглед на улесняване и ускоряване на изпълнението на политиката на място?

4. Подготвена ли е да продължи обсъжданията по тези въпроси в рамките на Форума по въпросите на сближаването и да предложи в 7-мия доклад за сближаването решения, като едновременно с това предприеме също необходимите стъпки за навременно започване на периода след 2020 г.?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност