Menettely : 2016/3008(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000005/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000005/2017 (B8-0202/2017)

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 16k
24. tammikuuta 2017
O-000005/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000005/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova, Aluekehitysvaliokunnan puolesta

 Aihe: Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen - vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020 käydyt neuvottelut saatiin päätökseen ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) koskevat asetukset annettiin myöhään, ja tämä johti merkittäviin viivästyksiin toimenpideohjelmien täytäntöönpanossa, hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisten nimeämisessä sekä hankkeiden täytäntöönpanossa paikallis- ja aluetasolla. Viivästysten suuruuden vuoksi otsakkeen 1 b maksumäärärahoja vähennettiin lähes 24 prosenttia EU:n vuoden 2017 talousarvioesityksessä verrattuna EU:n vuoden 2016 talousarvion määrärahoihin. Täytäntöönpanon viivästyminen johti jo vuonna 2016 siihen, että otsakkeen 1 b maksumäärärahoja ehdotettiin vähennettävän 7 miljardilla eurolla lisätalousarvioesityksessä nro 4/2016.

Syyskuuhun 2016 mennessä oli hyväksytty 564 ERI-rahastojen toimenpideohjelmaa ja viranomaisia oli nimetty 334 ohjelmaan. Välimaksuja oli suoritettu 11,5 miljardia euroa. Uusia maksatushakemuksia oli jätetty vuonna 2016 10 miljardin euron edestä. Maksamatta olevien maksupyyntöjen määrä ohjelmakaudella 2007–2013 oli yhteensä 3,9 miljardia euroa.

Aluekehitysvaliokunta (REGI) korostaa täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman tarvetta vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Täytäntöönpanokertomusten pohjalta, jotka komissio asettaa saataville vuoden 2016 loppuun mennessä, ehdotamme keskustelun käymistä tästä toimintasuunnitelmasta, jotta saadaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Harkitseeko komissio lisäjoustavuuden muotoja, kuten rahoitettavien toimien osittaisen tai täydellisen toteuttamatta jättämisen seurauksena vapautuneiden määrärahojen, mukaan lukien otsakkeesta 1b vapautuneiden määrärahojen, ehdotettua palautumista unionin talousarvioon?

2. Säilyttääkö komissio riittävän maksusuunnitelman vuoteen 2023 asti ja ehdottaako se maksumäärärahojen ylärajan korottamista tarvittaessa nykyisen ohjelmakauden loppuun saakka?

3. Kun otetaan huomioon edessä olevat haasteet, millä tavoin se antaa tarvittavaa teknistä apua ja neuvontapalveluja hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisille, jotta helpotetaan ja vauhditetaan politiikan täytäntöönpanoa paikan päällä?

4. Onko se valmistautunut jatkamaan keskustelua näistä asioista koheesiofoorumissa ja esittämään ratkaisuja seitsemännessä koheesiokertomuksessa sekä toteuttamaan tarvittavat toimet vuoden 2020 jälkeisen kauden oikea-aikaista käynnistämistä varten?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö