Parlamenti kérdés - O-000005/2017Parlamenti kérdés
O-000005/2017

  Az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) operatív programjainak késedelmes végrehajtása - a kohéziós politikára gyakorolt hatás és a következő lépések

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000005/2017
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 128. cikke
  Iskra Mihaylova, a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében

  Eljárás : 2016/3008(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000005/2017
  Előterjesztett szövegek :
  O-000005/2017 (B8-0202/2017)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  A 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások és az európai strukturális és beruházási alapokról (esb-alapok) szóló rendeletek kései lezárása miatt jelentős késedelmek tapasztalhatók az operatív programok végrehajtását, az irányító, igazoló és ellenőrző hatóságok kinevezését és a projektek helyi és regionális szintű végrehajtását illetően. A késedelmek mértéke azt eredményezte, hogy a 2016-os uniós költségvetési előirányzatokhoz képest a 2017-es költségvetési tervezetben az 1b. alfejezetben közel 24%-kal csökkentek a kifizetési előirányzatok. A késedelmes végrehajtás már 2016-ban is azt eredményezte, hogy az 1b. alfejezet kifizetéseinek 7 milliárd euróval való csökkentését irányozták elő a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezettel.

  Az esb-alapok 564 operatív programját fogadták el 2016. szeptemberig, és 334 program esetében nevezték ki a hatóságokat. A végrehajtott időközi kifizetések összege 11,5 milliárd eurót tett ki. A 2016-ban benyújtott új kifizetési kérelmek összege elérte a 10 milliárd eurót. A 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozóan fennálló kifizetési kérelmek összesen 3,9 milliárd eurót tettek ki.

  A Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) hangsúlyozza, hogy 2017 első negyedévére el kell készíteni egy végrehajtási cselekvési tervet. A Bizottság által 2016 végéig rendelkezésre bocsátandó végrehajtási jelentések alapján javasoljuk, hogy tartsunk vitát erről a cselekvési tervről, hogy választ kaphassunk a következő kérdésekre:

  1. Tervezi-e a Bizottság olyan egyéb rugalmassági megoldások bevezetését, mint például a teljes vagy részleges nemteljesítés esetén a kötelezettségvállalások visszavonásából – többek között az 1b. alfejezettel kapcsolatos kötelezettségvállalás-visszavonásokból – származó összegek uniós költségvetésbe való visszahelyezésére irányuló javaslat?

  2. Fenn fog-e tartani a Bizottság 2023-ig egy megfelelő kifizetési tervet, és szükség esetén javasolni fogja-e, hogy a jelenlegi programozási időszak végéig emeljék meg a felső kifizetési határokat?

  3. Tekintettel az előttünk álló kihívásokra, hogyan fogja a Bizottság biztosítani a szükséges technikai segítségnyújtást és tanácsadási szolgáltatásokat az irányító, igazoló és ellenőrző hatóságok részére a szakpolitika helyszíni végrehajtásának előmozdítása és felgyorsítása érdekében?

  4. Felkészült-e a Bizottság arra, hogy a kohéziós fórum keretében folytassa e kérdések megvitatását, és a 7. kohéziós jelentésben megoldási javaslatokat tegyen, meghozva egyúttal a szükséges intézkedéseket a 2020-at követő időszak kellő időben való elkezdésének biztosítása érdekében?