Întrebare parlamentară - O-000005/2017Întrebare parlamentară
O-000005/2017

Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000005/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Iskra Mihaylova, în numele Comisia pentru dezvoltare regională

Procedură : 2016/3008(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000005/2017
Texte depuse :
O-000005/2017 (B8-0202/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

Finalizarea cu întârziere a negocierilor privitoare la cadrul financiar multianual (CFM) 2014-2020 și a regulamentelor privind fondurile ESI a avut ca urmare întârzieri majore în procesul de implementare a programelor operaționale, de desemnare a autorităților de administrare, certificare și auditare și de implementare a proiectelor la nivel local și regional. Aceste întârzieri mari au dus la o scădere cu aproape 24% a creditelor de plată de la Rubrica 1b din proiectul de buget al UE pentru 2017 în comparație cu creditele aferente bugetului UE pentru 2016. Implementarea cu întârziere a dus deja, în 2016, la propunerea de reducere a plăților de la Rubrica 1b cu 7 miliarde de euro inclusă în proiectul de buget rectificativ nr. 4/2016.

Până în septembrie 2016, fuseseră aprobate 564 de programe operaționale ale fondurilor ESI, fiind desemnate autoritățile competente pentru 334 de programe. S-au efectuat plăți intermediare în valoare de 11,5 miliarde de euro. În 2016, s-au depus cereri noi de plăți în valoare de 10 miliarde de euro. Valoarea totală a plăților restante pentru perioada de programare 2007-2013 s-a ridicat la 3,9 miliarde de euro.

Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) subliniază că planul de acțiune trebuie pus în aplicare în primul trimestru al anului 2017. Pe baza rapoartelor de punere în aplicare ce urmează a fi puse la dispoziție la Comisie până la sfârșitul lui 2016, propunem organizarea unei dezbateri privind acest plan de acțiune, pentru a primi răspunsuri la următoarele întrebări:

1. Ia Comisia în considerare și alte forme de flexibilitate, precum propunerea de restituire la bugetul UE a fondurilor dezangajate, inclusiv de la Rubrica 1b, ca urmare a neimplementării parțiale sau totale?

2. Va menține Comisia un plan de plăți corespunzător până în 2023 și va propune aceasta plafoane mai mari de plăți, dacă este necesar până la sfârșitul actualei perioade de programare?

3. Având în vedere provocările care ne așteaptă, cum va furniza Comisia asistența tehnică și serviciile de consultanță necesare autorităților de administrare, certificare și auditare pentru a facilita și a grăbi implementarea programelor operaționale la fața locului?

4. Este Comisia pregătită să își continue discuția pe aceste teme în Forumul privind coeziunea și să vină cu soluții în cel de al 7-lea raport privind coeziunea, luând, totodată, toate măsurile necesare pentru a începe la timp perioada de după 2020?