Parlamentarno pitanje - O-000007/2017Parlamentarno pitanje
O-000007/2017

Revizija Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

31.1.2017

Pitanje za usmeni odgovor O-000007/2017/rév.1
upućeno Komisiji
članak 128
Danuta Maria Hübner, u ime Odbor za ustavna pitanja

Kao što je Komisiji poznato, predsjednici tri europske političke stranke, Europske pučke stranke, Stranke europskih socijalista i Saveza liberala i demokrata za Europu, u pismu od 22. travnja 2016. zatražili su reviziju određenih odredbi Uredbe (EU, EURATOM) br. 1141/2014 o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada.

Predsjedništvo Parlamenta također je podržalo izvješće koje je sastavio njegov glavni tajnik i u kojem se navode neka pitanja na koja ta Uredba, kojom je zamijenjena Uredba (EZ) br. 2004/2003, nije dala odgovor, te ga je poslalo Odboru za ustavna pitanja na razmatranje.

Među pitanjima i prijedlozima iz pisma i iz izvještaja, koji posebno brinu članove odbora AFCO, nalazi se i sljedeće:

– smanjenje obveze sufinanciranja u iznosu od 15 % (članak 17. stavak 4. Uredbe 1141/2014) i ograničenje doprinosa u naravi;

– povećanje zahtjeva u pogledu zastupljenosti barem jednim zastupnikom u Europskom parlamentu (članak 17. stavak 1. Uredbe 1141/2014);

– proširenje područja primjene zabrane članstva zastupnika u Europskom parlamentu u više od jedne stranke (članak 17. stavak 3. Uredbe 1141/2014);

– dozvola za financiranje kampanja za referendume;

– uvođenje kriterija financijske sposobnosti;

– jačanje kontrole u pogledu poštovanja temeljnih vrijednosti EU-a od strane europskih političkih stranaka;

– dozvola za uspostavu pričuve.

1. Je li Komisija voljna raspraviti ta pitanja s Parlamentom?

2. Bi li Komisija bila voljna razmotriti mogućnost iznošenja zakonodavnog prijedloga kojim bi se odgovorilo na pitanja koja je naveo Parlament, kao i na druga pitanja koja smatra relevantnima ili koja bi mogla proizići iz dijaloga s Parlamentom? U slučaju da bi, u kojem bi vremenskom roku mogla to učiniti?