Parlamenti kérdések
PDF 188kWORD 17k
2017. január 31.
O-000007/2017/változat1
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000007/2017/változat1
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Danuta Maria Hübner, a Alkotmányügyi Bizottság nevében

 Tárgy: Az európai politikai pártok és alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata

Ahogy arról a Bizottság is értesült, egy 2016. április 22-i levélben három európai politikai párt, nevezetesen az Európai Néppárt, az Európai Szocialisták Pártja és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért elnökei az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 1141/2014/EU rendelet néhány rendelkezésének felülvizsgálatát kérték.

A Parlament Elnöksége jóváhagyta és továbbította az Alkotmányügyi Bizottság részére a főtitkár által készített jelentést, amely rámutatott néhány olyan kérdésre, amelyre ez a 2004/2003/EK rendeletet követő európai parlamenti és tanácsi rendelet nem adott választ.

A levélben és a jelentésben megfogalmazott kérdések és javaslatok, melyek az Alkotmányügyi Bizottság részéről különös aggályokat vetnek fel, a következők:

– a 15%-os társfinanszírozási kötelezettség csökkentése (az 1141/2014/EU rendelet 17. cikkének (4) bekezdésével összhangban), valamint a hasonló hozzájárulások korlátozása;

– azon követelmény növelése, amely szerint minden európai politikai pártnak legalább egy képviselővel kellene rendelkeznie az Európai Parlamentben (a 1141/2014/EU rendelet 17. cikkének (1) bekezdése);

– a többes tagság tiltásának kiterjesztése az európai parlamenti képviselők esetében (a 1141/2014/EK rendelet 17. cikkének (3) bekezdése);

– a népszavazási kampányok finanszírozásának engedélyezése;

– finanszírozási képességre vonatkozó kritérium bevezetése;

– annak megerősített ellenőrzése, hogy az európai politikai pártok tiszteletben tartják-e az Európai Unió valamennyi alapvető értékét;

– tartalékképzés engedélyezése.

1. Szándékában áll-e a Bizottságnak, hogy megvitassa ezeket a kérdéseket a Parlamenttel együtt?

2. Kész lenne-e a Bizottság egy olyan jogalkotási javaslat előterjesztésének megfontolására, amely a Parlament által feltárt, a Bizottság által relevánsnak ítélt, vagy a Parlamenttel folytatott párbeszéd során felmerülő kérdésekkel foglalkozna? Amennyiben erre pozitív választ adna, milyen határidővel tudná mindezt megvalósítani?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat